Start Projekty Aktywna integracja Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim

Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim

Status: nieaktywny

Opis projektu

Fundacja Nowy Horyzont oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wspólnie realizują projekt partnerski „Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim”

Okres realizacji

01.09.2016 – 31.12.2018

Cel projektu

Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego (z wyłączeniem powiatu złotowskiego) poprzez rozwój systemu usług aktywnej integracji

Zadania

Działania projektowe

Działania w obszarze integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmujące: warsztaty integracji społecznej, doradztwo psychologiczne i zawodowe, poradnictwo prawne, grupy wsparcia, szkolenia zawodowe, prace społecznie użyteczne, staże. Zaplanowano również objęcie części osób usługami kompleksowej integracji społecznej i zawodowej w CIS.

Działania sieciujące dotyczyć będą zawiązywania współpracy, partnerstw, wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu problemów oraz uzgadniania spójności realizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i upowszechniania usług aktywnej integracji. Działania sieciujące będą podejmowane wobec władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej i rynku pracy, lokalnych organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych oraz innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kontakt

Biuro lidera projektu:

Fundacja Nowy Horyzont

64-920 Piła, ul. O.M. Kolbego 20 lok. 5

e-mail: nowy.horyzont@op.pl

Biuro partnera:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
61-731 Poznań, ul. Nowowiejskiego 11
tel. 61 858 45 24 lub 314,
e-mail: olimpia.pilat-pawlak@rops.poznan.pl

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com