Start Projekty Aktywna integracja Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej

Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej

Status: nieaktywny

Opis projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Pleszew/ Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju.

Czas trwania projektu 1.07.2018r.- 31.05.2020r.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa osób/ rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Pleszew.

W ramach projektu realizowane będą działania z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji takich jak: aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna, społeczna, środowiskowa.

Zadania

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu prowadzi działania sieciujące w subregionie kaliskim. Dzięki dotychczasowym doświadczeniom i współpracy w ramach działań sieciujących będziemy dalej pracować nad zbudowaniem sieci współpracy i powiązań pomiędzy lokalnymi podmiotami pomocy i integracji społecznej, w dążeniu do zmniejszenia kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com