Start Projekty Aktywna integracja Akademia samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

Akademia samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

Status: nieaktywny

Opis projektu

Założenia projektu Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

Wspólnie z Fundacją imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ rozpoczęliśmy realizację projektu Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”.

Termin realizacji: 01.03.2018. – 28.02.2021.
Całkowita wartość projektu: 2 079 814,80 zł
Kwota dofinansowania: 1 951 361,20 zł
Numer wniosku: RPWP.07.02.02-30-0025/17

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 osób z niepełnosprawnością oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 45 opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w okresie od III 2018 do II 2021 roku. Projekt odpowiada na problemy osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, takie jak niska aktywność społeczna, niewystarczający dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej.

Cele i zadania

Cel projektu będzie realizowany poprzez:

  • Treningi funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w codziennym życiu.
  • Doskonalenie umiejętności spędzania czasu wolnego.
  • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
  • Zajęcia warsztatowe ze specjalistami z różnych dziedzin (m. in. prawnik, mediator, seksuolog) dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu działa w obszarze zawiązywania współpracy, partnerstw, wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i grup nieformalnych działających w obszarze mieszkalnictwa wspomaganego. Wypracowanie modelu upowszechniania usług dedykowanych osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji.

Kontakt

Informacje o projekcie na stronie Fundacji: https://podajdalej.org.pl/co-robimy/akademia-samodzielnosci/

Dane partnera wiodącego:
Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
ul. Południowa 2A,
62-510 Konin
Kontakt z Biurem Projektu: tel. 63 211 22 19, 504-646-146, mail: as@podajdalej.org.pl

Dane partnera:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11,
61-731 Poznań
Osoba do kontaktu: Łukasz Koperski, tel. 61 85 67 326, mail: lukasz.koperski@rops.poznan.pl

Projekt „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Aktualności

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com