Aktywna Integracja

Przyszłość z aktywną integracją
Wielkopolska sieć wsparcia
Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska – II edycja
Nowa szansa z widokami
Sieć aktywnej integracji
Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska
Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej
Aktywni zintegrowani. Aktywna integracja w subregionie poznańskim
Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim
Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim