Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu Strategii.

Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adres: strategia2030@rops.poznan.pl

Uwagi można składać do dnia 6 października 2020 r.

Załączniki:

Projekt Strategii Polityki Społecznej dla Wielkopolski do 2030 roku

Formularz do zgłaszania uwag