Wielkopolskie Telecentrum Opieki

Status: aktywny

Tytuł projektu

Wielkopolskie telecentrum opieki

Zadania realizowane w projekcie

 • Organizacja Wielkopolskiego Systemu Opieki Seniora.
 • Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Społecznego w tym Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia świadczącej usługi informacyjne dla wszystkich mieszkańców Regionu dotyczące systemu pomocy osobom starszym i opiekunom.
 • Wsparcie gmin w rozwoju usług.
 • Wzmacnianie koordynacji polityki senioralnej w Wielkopolsce.
 • Organizowanie i świadczenie kompleksowych usług dla osób w wieku 60+ i opiekunów.
 • Wsparcie osób starszych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 • Rozszerzenie katalogu usług świadczonych w środowisku lokalnym.

Grupa docelowa

 • Osoby starsze w wieku 60+ z województwa wielkopolskiego min. 5000.
 • Opiekunowie nieformalni z województwa wielkopolskiego min. 1000.
 • Kadra instytucji regionalnego systemu polityki społecznej z Wielkopolski (np. OPS, CUS, UG).

Cel projektu

 • Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym.
 • Objęcie 70 gmin z Wielkopolski wsparciem doradczym i finansowym.
 • Utworzenie 70 Centrów Wsparcia Seniora, w tym 140 miejsc świadczenia wsparcia.
 • Powołanie 70 Koordynatorów usług w obszarze wsparcia osób starszych.

Efekty projektu

 • Zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych i opiekunów.
 • Projekt przyczyni się do poprawy dostępu i koordynacji usług dla osób starszych i opiekunów w 70 gminach województwa Wielkopolskiego oraz stworzenia na poziomie województwa Regionalnego Systemu Opieki Seniora.
 • Zwiększy się liczba podmiotów, które rozszerzą ofertę wsparcia lub podniosą jakość oferowanych usług.
 • Wzrośnie liczba miejsc świadczenia usług oraz liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie.
 • Zmniejszy się liczba osób korzystających z opieki instytucjonalnej dzięki wsparciu w programie.

Wartość projektu

Wartość projektu (całkowita wartość projektu):

50 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania:

45 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania UE:

35 000 000,00 zł

Kontakt w sprawie projektu

  #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

  Adresaci

  Zaangażowane komórki organizacyjne

  Kontakt

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
  Tel.: 61 85 67 300
  Email:
  Czynne:

  PN-PT, 07:30-15:30

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Tel.: 61 85 67 340
  Email:

  Dane do faktury

  Województwo Wielkopolskie
  al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
  NIP 778-13-46-888
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

  © Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

  Realizacja montownia.com