Start Obszary działalności Strategia i programy Wielkopolski program wspierania osób z ograniczoną sprawnością

Wielkopolski program wspierania osób z ograniczoną sprawnością

Wielkopolski Program Wspierania Osób z Ograniczoną Sprawnością na lata 2021-2025

W dniu 23 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą nr 4474/2021 "Wielkopolski Program Wspierania Osób z Ograniczoną Sprawnością na lata 2021-2025".

W Programie zaprezentowano szereg działań, których celem jest poprawa sytuacji osób z ograniczoną sprawnością, w tym niebędących w stanie funkcjonować samodzielnie i wymagających intensywnego wsparcia oraz ich opiekunów. Osoby z ograniczoną sprawnością są kategorią szerszą niż osoby z niepełnosprawnością, bo uwzględniającej także osoby nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności.

Prezentowane działania prowadzić mają przede wszystkim do wzmocnienia aktywności osób z ograniczoną sprawnością, zabezpieczenia osób niesamodzielnych w codziennym funkcjonowaniu i utrzymaniu jak najdłużej w środowisku rodzinnym, oraz przeciwdziałaniu wypaleniu opiekuńczemu wśród opiekunów.

Ponadto ważnym elementem są działania koordynacyjne ROPS w Poznaniu skupione przede wszystkim na wsparciu powiatów w organizacji, koordynacji i realizacji usług w obszarze wsparcia osób z ograniczoną sprawnością. W programie wskazano ponadto także konkretne przedsięwzięcia strategiczne ROPS takie jak m.in. rozbudowa sieci mieszkań ze wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z modelem mieszkań dla osób z autyzmem czy  opracowanie modelu wsparcia kobiet z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem:

Program Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami w Woj. Wielkopolskim na lata 2014-2020

„Program Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Wielkopolskim na lata 2014-2020”.

Program stanowi bezpośrednie odwołanie do ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), określającej, iż do zadań samorządu województwa należy m.in. opracowanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Koniecznym warunkiem poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce jest rzeczywista współpraca wszystkich zainteresowanych instytucji i podmiotów. Pełnej realizacji zamierzeń „Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w Województwie Wielkopolskim” służą podjęte w fazie jego przygotowywania szerokie konsultacje społeczne, jak również skrupulatnie przestrzegany proces monitoringu i ewaluacji postanowień. Program poddano pod konsultacje specjalistów z dziedziny niepełnosprawności: przedstawicieli nauki, wybranych instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej w Województwie Wielkopolskim.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com