Start Obszary działalności Strategia i programy Wielkopolski Program Wsparcia Osób Starszych na lata 2021-2025

Wielkopolski Program Wsparcia Osób Starszych na lata 2021-2025

W dniu 23 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą nr 4473/2021 "Wielkopolski Program Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025".

W Programie zaprezentowano szereg działań, których celem jest poprawa sytuacji osób starszych, w tym niebędących w stanie funkcjonować samodzielnie i wymagających intensywnego wsparcia oraz ich opiekunów.

Prezentowane działania prowadzić mają przede wszystkim do wzmocnienia aktywności osób starszych, zabezpieczenia osób niesamodzielnych w codziennym funkcjonowaniu i utrzymaniu jak najdłużej w środowisku rodzinnym, oraz przeciwdziałaniu wypaleniu opiekuńczemu wśród opiekunów.

Ponadto ważnym elementem są działania koordynacyjne ROPS w Poznaniu skupione przede wszystkim na wsparciu gmin i powiatów w organizacji, koordynacji i realizacji usług w obszarze wsparcia osób starszych. W programie wskazano ponadto także konkretne przedsięwzięcia strategiczne ROPS takie jak m.in. rozbudowa regionalnego systemu teleopieki czy powołanie Wielkopolskiej Rady Seniorów.

Konsultacje

Zapraszamy do konsultacji projektu Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025, które odbywają w dniach 09.11.2021 do 23.11.2021 r. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adres: marcelina.sadowska@rops.poznan.pl do dnia 23.11.2021 r. do końca dnia.

Załączniki:

Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku

Uchwałą nr XXXIX/772/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 listopada 2013 roku został przyjęty Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku. Program precyzuje najważniejsze kierunki polityki społecznej województwa w obszarze wsparcia osób starszych do 2020 roku.
Program powstał przy współpracy szerokiego grona ekspertów na co dzień zajmujących się podnoszeniem jakości życia osób starszych. Priorytety działań Samorządu Województwa wypracowane zostały na dwóch dwudniowych warsztatach, zorganizowanych w grudniu 2012 r. oraz marcu 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi aspektami wielkopolskiej polityki senioralnej.

Kontakt

Marcelina Sadowska
Dział Koordynacji Polityki Społecznej
tel./fax 61 856 73 23

marcelina.sadowska@rops.poznan.pl

Sprawozdania i plany działań w latach 2016-2020

Adresaci

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com