Start Obszary działalności Strategia i programy Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej na lata 2013-2022

Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej na lata 2013-2022

W dniu 9 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą nr 4430/2021 Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2013-2022.

Program to dokument strategiczny, w którym zaprezentowano szereg działań diagnozujących problemy oraz wyznaczających podstawowe kierunki rozwiązań w województwie wielkopolskim, mające na celu rozwój i upowszechnianie sektora ekonomii społecznej. Prezentowane działania prowadzić mają przede wszystkim do wzmocnienia sytuacji podmiotów ekonomii społecznej.

Ponadto ważnym elementem są działania koordynacyjne ROPS w Poznaniu oparte na współpracy z interesariuszami sektora, są to m.in Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, gminy i powiaty, przedsiębiorstwa i podmioty społeczne, czy przedstawiciele obszarów nauki i biznesu.

Obecna aktualizacja Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013 – 2022 wynika z konieczności uaktualnienia wskaźników dotyczących monitorowania wdrażanych zapisów Programu.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem:

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com