Start Obszary działalności Strategia i programy Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

2024

Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

2022

Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

2016

„Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2016”

„Program współpracy jest dokumentem przedstawiającym politykę władz Województwa Wielkopolskiego wobec organizacji pozarządowych w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizowania zadań własnych samorządu przy wykorzystaniu potencjału społeczności lokalnej.
Włączenie organizacji pozarządowych w definiowanie problemów społecznych umożliwia pełniejsze poznanie potrzeb mieszkańców Województwa, a wspólne podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości życia w regionie pozwala w konsekwencji na znaczne obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych.
Dokument określa podstawy partnerskiej współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi.”

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com