Z jednej strony Wielkopolska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarczo regionów Polski. Dogodne położenie komunikacyjne, rozwinięta infrastruktura społeczna, czy też rosnąca rola turystyki biznesowej spowodowały, że Wielkopolska pozytywnie wyróżnia się na tle kraju.
Z drugiej strony Region charakteryzuje się znacznymi wewnętrznymi dysproporcjami. Dlatego też dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji w Wielkopolsce nie wystarczy jedynie ogólna analiza przeprowadzona dla całości województwa – średnia statystyczna nie określa jednoznacznego obrazu województwa.

W niniejszej publikacji każdy z 35-ciu powiatów omówiony został ze szczególną uwagą, co pozwoliło uzyskać jego charakterystyczny profil.
Analiza powiatów oparta została przede wszystkim na danych zastanych, które przedstawione zostały na podstawie najbardziej aktualnych dostępnych informacji, pochodzących głównie z 2014, 2015 i 2016 roku, natomiast w kilku przypadkach ukazano dynamikę zmian danego zjawiska na przestrzeni kilku lat. Profile powiatów stworzone zostały w oparciu o dane uzyskane z różnych źródeł: GUS, MRPiPS, ROPS, SIO, CEIDG, bezrobocie rejestrowane, natomiast w przypadku miast na prawach powiatu odwołano się także do następujących źródeł:

  • Miasto Kalisz: Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024, Opinia ekspercka obejmująca strategiczne branże rozwojowe Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz ze zdefiniowaniem procesów jakie zachodzą obecnie w tych branżach,
  • Miasto Leszno: Zarys Strategii Rozwoju Gospodarczego Leszna, Projekt RUNUP,
  • Miasto Konin: Koniński Portal Gospodarczy, Raport Identyfikacja leaderów gospodarczych Konina w czterech kluczowych branżach dla strategii rozwoju miasta,
  • Miasto Poznań: Podmioty ICT oraz inne branże kluczowe dla rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej.

Zachęcamy do lektury!

rangowanie powiatów
powiat złotowski
powiat wrzesiński

powiat wolsztyński
powiat wągrowiecki
powiat turecki
powiat szamotulski
powiat śremski
powiat średzki
powiat słupecki
powiat rawicki
powiat poznański
powiat pleszewski
powiat pilski
powiat ostrzeszowski
powiat ostrowski
powiat obornicki
powiat nowotomyski
powiat międzychodzki
miasto Poznań
miasto Leszno
miasto Konin
miasto Kalisz
powiat leszczyński

powiat krotoszyński
powiat kościański
powiat koniński
powiat kolski
powiat kępiński
powiat kaliski
powiat jarociński
powiat grodziski
powiat gostyński
powiat gnieźnieński
powiat chodzieski
powiat czarnkowsko-trzcianecki