Zapraszamy do zapoznania się z naszą cykliczną broszurą – „Profile powiatów – pomoc społeczna 2018 rok”.

Społeczne profile powiatów publikowane są corocznie i obejmują informacje z zakresu pomocy społecznej świadczonej w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego oraz pieczy zastępczej. W opracowaniu przedstawiono w formie graficznej (mapy, wykresy, grafiki) następujące zagadnienia: skalę korzystania z pomocy społecznej, świadczeniobiorców pomocy społecznej w podziale na płeć, główne powody korzystania z pomocy społecznej, dostępność kadry socjalnej, rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, pieczę zastępczą.

Publikacja ma charakter praktyczny i informacyjny, może stanowić punkt wyjścia do prowadzenia dalszych analiz w obszarze pomocy społecznej.

Zachęcamy do lektury!

plik PDF do pobrania –> Profile powiatów. Pomoc społeczna w województwie wielkopolskim 2018