Niniejsze opracowanie jest częścią obszerniejszej publikacji „Profile powiatów województwa wielkopolskiego”. Społeczne profile powiatów publikowane są corocznie i obejmują informacje z zakresu pomocy społecznej świadczonej w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego oraz pieczy zastępczej, natomiast  „Profile powiatów województwa wielkopolskiego” ukazują się co dwa lata i są uzupełnione informacjami nt. demografii, edukacji, gospodarki i rynku pracy. „Profile powiatów województwa wielkopolskiego” przygotowywane są przez Obserwatorium Integracji Społecznej we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu.

W niniejszej publikacji przedstawiono następujące zagadnienia:

  1. skalę korzystania z pomocy społecznej,
  2. świadczeniobiorców pomocy społecznej w podziale na płeć,
  3. główne powody korzystania z pomocy społecznej,
  4. dostępność kadry socjalnej,
  5. rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
  6. pieczę zastępczą.

Zachęcamy do lektury!

plik PDF do pobrania –> Profile Powiatów – Pomoc Społeczna 2017 rok