Staże

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu od wielu lat przyjmuje osoby chętne do odbycia stażu. Stażyści mają możliwość szczegółowego zapoznania się z pracą w administracji samorządowej, w szczególności w obszarze polityki społecznej.  W czasie stażu uzyskują i pogłębiają wiedzę o funkcjonowaniu administracji, poznają regulacje prawne i zadania naszej jednostki. Mają możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie kształcenia oraz rozwinięcia nowych zainteresowań.

Staż jest nabywaniem umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Najczęściej odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie możliwości odbycia stażu.