Sposób aplikowania do pracy

Oferty pracy na wolnych stanowiskach urzędniczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu publikujemy na stronie internetowej ROPS, w Biuletynie Informacji Publicznej ROPS oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie ROPS w Poznaniu.

W każdym ogłoszeniu opisujemy zakres zadań wykonywanych na stanowisku, określamy wymagania niezbędne dla kandydatów oraz wymagania dodatkowe (pożądane). Wymieniamy wymagane dokumenty aplikacyjne i wskazujemy miejsce  oraz termin ich składania. Przyjmujemy aplikacje tylko w formie papierowej.

Odpowiadamy na aplikacje, które spełniają wymagania formalne. Z kandydatami kontaktujemy się drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną.

Aplikacje osób ubiegających się o zatrudnienie przyjmujemy wyłącznie w odpowiedzi na publikowane oferty pracy. Nie prowadzimy bazy kandydatów poszukujących pracy, stąd oferty wpływające poza ogłoszonymi  naborami ulegają zniszczeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w  Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu!