Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badania pt. „Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie wielkopolskim. Aktualne potrzeby i możliwości wsparcia”.

Realizacja badania rozpocznie się nie później niż 18 października 2016 r., a zakończy nie później niż 16 grudnia 2016 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące badania znajdują się w zapytaniu ofertowym oraz załączniku –>

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1_pdf

Załącznik nr 1_doc

Na Państwa oferty czekamy do 11 października 2016 roku, do godziny 14:00, oferty należy przesłać pod następujące adresy: rops@rops.poznan.pl,
ois@rops.poznan.pl

Wszelkich informacji merytorycznych na temat badania udzielają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00:
Sylwia Szpyrka, tel. (61) 85 67 336/338, e-mail: sylwia.szpyrka@rops.poznan.pl
Marta Zaręba, tel.(61) 85 67 336/338, e-mail: marta.zareba@rops.poznan.pl
Karolina Czub, tel. .(61) 85 67 336/338, e-mail: karolina.czub@rops.poznan.pl