Pakiet Seniora

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu od 2018 roku organizuje szkolenia dla przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Gminnych Rad Seniorów z całej Wielkopolski. Spotkania przedstawicieli wszystkich UTW i GRS mają służyć profesjonalizacji oraz szeroko pojętej integracji środowiska senioralnego w Wielkopolsce.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i brak możliwości przeprowadzenia przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu spotkania Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz szkolenia Gminnych Rad Seniorów w 2020 roku w dotychczasowej formie, zwróciliśmy się do części Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.  Celem badania było rozpoznanie Państwa potrzeb w zakresie wsparcia merytorycznego w realizacji zadań Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Gminnych Rad Seniorów.

Dzięki Państwa współpracy przy wypełnieniu ankiety oraz na podstawie rozmów z  przedstawicielami Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Gminnych Rad Seniorów przedstawiamy Państwu PAKIET szkoleniowy SENIORA, który w obecnej sytuacji jest naszym wsparciem merytorycznym w Państwa aktywną działalność.

Propozycja tematów szkoleniowych została przygotowana na podstawie analizy badania ankietowego przeprowadzonego wśród wielkopolskich UTW i Rad Seniorów w zakresie wsparcia merytorycznego w realizacji zadań. Wybrano 5 tematów, które były najczęściej wskazywane przez Państwa:

  1. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów.

Wskazanie źródeł finansowania działań projektowych. Jak i gdzie szukać informacji o środkach na realizację działań.

Do pobrania:

  1. Narzędzia do prowadzenia spotkań on-line.

Wskazanie ogólnodostępnych aplikacji Zoom i Webex do prowadzenia spotkań. Krótki i  czytelny instruktaż sprawnego korzystania z komunikatorów internetowych.

Zoom:

Do pobrania:

Webex:

Do pobrania:

  1. Trening pamięci.

Wykład na temat zmian zachodzących w układzie nerwowym. Metody ćwiczenia pamięci i koncentracji. Podstawowe ćwiczenia polepszające zdolność zapamiętywania.

Do pobrania:

  1. Aktywność fizyczna.

Propozycja bezpiecznych ćwiczeń, które senior może wykonać w domu.

Do pobrania (zawiera wszystkie ćwiczenia z 4 filmów):

Zestaw Ćwiczeń – 1

Zestaw Ćwiczeń – 2

Zestaw Ćwiczeń – 3

Zestaw Ćwiczeń – 4

  1. Wsparcie seniorów czasie epidemii.

Wykład na temat stresu i jego wpływu na nasze samopoczucie. Wskazówki co jest najważniejsze i jak sobie radzić w czasie izolacji.

Do pobrania:

Każdy temat będący częścią PAKIETU szkoleniowego SENIORA zawiera:

  • Film szkoleniowy
  • Materiał szkoleniowy
  • Prezentacja Power Point

Mamy nadzieję, że przygotowany dla Państwa materiał i zebrana w nim wiedza oraz wskazówki posłużą do poszerzenia i profesjonalizacji działań na rzecz środowiska wielkopolskich seniorów.

Dodatkowo udostępniamy Państwu materiał pt. „Zeszytnik aktywności senioralnej” przygotowany przez Fundację „Młyn Wsparcia” z siedzibą w Poznaniu, który jest zbiorem zadań mających na celu poprawę jakości funkcji poznawczych takich jak pamięć i koncentracja. 

Kliknij i pobierz: Zeszytnik Aktywności Senioralnej – PDF 2 MB

Pozostajemy z Państwem w kontakcie licząc na szybkie spotkanie w realnej rzeczywistości.

Marcelina Sadowska i Magdalena Wieczorek

marcelina.sadowska[at]rops.poznan.pl, tel. 61/8567-323

magdalena.wieczorek[at]rops.poznan.pl, tel. 61/8567-306

Dział Koordynacji Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu