Wolontariat senioralny. Jak wspierać wolontariat seniorów? (edycja 2021).

Wskazówki dotyczące tworzenia struktur oraz angażowania się w wolontariat w społecznościach lokalnych, pobudzania wolontariatu w formule seniorzy – seniorom, kreowania wolontariatu międzypokoleniowego, itp.

Do pobrania: