Jak pisać projekty (edycja 2021)? Diagnoza problemu, analiza potrzeb, określanie celu i kreowanie działań.

Praktyczny poradnik dotyczący tego jak pisać projekty krok po kroku. Omówienie diagnozy, analizy potrzeb, określania celów projektu, a także planowania działań w odniesieniu do harmonogramu i kalkulacji kosztów.

Do pobrania: