Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu od 2018 roku organizuje szkolenia dla przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) oraz Gminnych Rad Seniorów (GRS) z całej Wielkopolski. Spotkania przedstawicieli wszystkich UTW i GRS mają służyć profesjonalizacji oraz szeroko pojętej integracji środowiska senioralnego w Wielkopolsce.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i brak możliwości przeprowadzenia przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu spotkania Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz szkolenia Gminnych Rad Seniorów w dotychczasowej formie, zwróciliśmy się do części Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Celem badania było rozpoznanie Państwa potrzeb w zakresie wsparcia merytorycznego w realizacji zadań Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Gminnych Rad Seniorów.

Dzięki Państwa współpracy przy wypełnieniu ankiety oraz na podstawie rozmów z przedstawicielami Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Gminnych Rad Seniorów przedstawiamy Państwu PAKIET szkoleniowy SENIORA, który w obecnej sytuacji jest naszym wsparciem merytorycznym w Państwa aktywną działalność. Po roku Pakiet Seniora został uzupełniony o nowe zagadnienia, które zostały wyłonione na podstawie kolejnego badania ankietowego. Szerzej opowiada o tym Pani Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w poniższym filmie:

Większość tematów będących częścią PAKIETU szkoleniowego SENIORA zawiera:

  • Film szkoleniowy
  • Materiał szkoleniowy
  • Prezentacja Power Point

Mamy nadzieję, że przygotowany dla Państwa materiał i zebrana w nim wiedza oraz wskazówki posłużą do poszerzenia i profesjonalizacji działań na rzecz środowiska wielkopolskich seniorów. W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii – serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Dział Polityki Senioralnej

Radosław Dukat, radoslaw.dukat@rops.poznan.pl, tel. 61/8567-313

Marcelina Sadowska, marcelina.sadowska@rops.poznan.pl, tel. 61/8567-323

Agnieszka Staniewska, agnieszka.staniewska@rops.poznan.pl, tel. 61/8567-306

Magdalena Wieczorek, magdalena.wieczorek@rops.poznan.pl, tel. 61/8567-323

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu