28 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr  6990/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora Witkac. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 18 sierpnia 2023 r. do godz. 23:59.

Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) lub złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 24 sierpnia 2023 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W załączeniu do pobrania:

  1. Uchwała Nr 6990/2023 i Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – Plik PDF 152 KB
  2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – załącznik do uchwały nr 6990.2023 – Plik PDF 317 KB
  3. Uchwała Nr 6990/2023 i Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – Plik Word 17 KB
  4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – załącznik do uchwały nr 6990.2023 – Plik Word 52 KB