Start Obszary działalności Oferta dla organizacji pozarządowych Otwarte konkursy ofert Otwarte Konkursy Ofert 2024 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie działalności na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie działalności na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w 2024 roku

9 maja 2024 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 8360/2024 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie działalności na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w 2024 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 11 ofert na realizację 3 zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 7 projektów na łączną kwotę dotacji 250 000,00 zł.

Rozstrzygniecie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW.

Ogłoszenie konkursowe

15 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 7960/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie działalności na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w 2024 roku.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań Witkac.
Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 8 marca 2024 roku do godziny 23:59.

Ofertę wygenerowaną i złożoną w generatorze należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) lub złożyć przez platformę ePUAP (podpisaną podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania oferenta) do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w terminie do 13 marca 2024 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesyłania oferty pocztą lub kurierem.

W ogłoszeniu konkursowym wskazane są dane kontaktowe osób udzielających szczegółowych informacji o konkursie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com