ROPS.X.3612/6/2020

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU INFORMUJE, IŻ W ZWIĄZKU Z ZADANYM PRZEZ WYKONAWCĘ PYTANIEM, ZMIANIE ULEGŁ FORMULARZ OFERTOWY.

———————————————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych oraz konferencyjnych na terenie Poznania w związku z organizacją dwudniowego spotkania Grupy ds. koordynacji ekonomii społecznej

o wartości zamówienia – poniżej równowartości kwoty 750 000 euro

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz konferencyjnych na terenie Poznania w związku z organizacją dwudniowego spotkania Grupy ds. koordynacji ekonomii społecznej w terminie 12-13 marca 2020 r.
  2. Miejsce realizacji usług: hotel o standardzie minimum trzygwiazdkowym położonym
    do 2 kilometrów od Dworca Głównego w ruchu pieszym mierzonym zgodnie z https://www.google.pl/maps.
  3. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku załączonym poniżej

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 61-731 Poznań, SEKRETARIAT pok. 208 w godz. 7.30 – 15.30.
  2. Ofertę należy złożyć do 02.03.2020 r. do godz. 11.00
  3. Otwarcie ofert nastąpi w pok. 316 w ROPS Poznań ul. Nowowiejskiego 11 w dniu 02.03.2020 r. o godzinie 11:15

Załączniki:

  1. ROPS.X.3612_6_2020 Ogłoszenie wraz z załącznikami

Pytanie do ogłoszenia ROPS.X.3612_6_2020

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania