Ogłaszamy pierwszą edycję Konkursu Wielkopolska Otwarta na Wolontariat_2020.

Konkurs Wielkopolska Otwarta na Wolontariat skierowany jest do wolontariuszek i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych, które w roku 2020 realizują lub zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie.

Te działania mogły być dla i na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych, indywidualnie lub zespołowo, w tym w czasach pandemii.

Przykładowe obszary inicjatyw wolontariackich to: wolontariat obywatelski, wolontariat sąsiedzki, wolontariat międzykulturowy, wolontariat młodzieżowy, wolontariat senioralny, wolontariat rodzinny, wolontariat kryzysowy, wolontariat na rzecz zrównoważonego rozwoju (inicjatywy na rzecz ziemi, powietrza, wód i zwierząt).

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw wolontariackich realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskie wolontariuszki i wolontariuszy w 2020 roku. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego. Konkurs jest konkursem otwartym.

Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, tj. 27 listopada 2020 roku. Rozstrzygnięcie i zakończenie Konkursu nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2020 roku. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurswolontariat[at]rops.poznan.pl.

****
Zdjęcie główne autorstwa Anna Shvets z Pexels