Start Adresaci Seniorzy

Seniorzy

Koordynujemy regionalną politykę na rzecz wspierania osób starszych.

Start Adresaci Seniorzy

Seniorzy

Koordynujemy regionalną politykę na rzecz wspierania osób starszych.

Obszary działalności i programy

W Wielkopolsce żyje ponad 830 tysięcy osób w wieku 60 lat i więcej. Prognozy demograficzne wskazują iż w 2050 roku na terenie województwa będzie zamieszkiwać ponad 1,2 miliona osób w wieku 60+.

Starzejące się społeczeństwo to duże wyzwanie dla systemu wsparcia społecznego. Rozumiejąc to nasz Dział Polityki Senioralnej opracował "Wielkopolski Program Wsparcia Osób Starszych na lata 2021-2025". Zidentyfikowano w nim potrzeby i możliwe do realizacji przez ROPS zadania, które są finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto podejmujemy wiele działań na rzecz wielkopolskich seniorek i seniorów, m.in. organizujemy spotkania Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW), Gminnych i Miejskich Rad Seniorów (GRS), przeprowadziliśmy pilotaż systemu Teleopieki, współorganizujemy targi Viva Seniorzy i konkurs senioralny. Bezpłatnie udostępniamy również nasz "Pakiet Seniora" wspierający osoby starsze w ich środowisku lokalnym.

Strategia i programy

Innowacje, modele pracy, dobre praktyki

Oferta dla samorządów lokalnych i kadr pomocy i integracji społecznej

Wielkopolska Otwarta

Oferta dla organizacji pozarządowych

Otwarte konkursy ofert

Archiwalne otwarte konkursy ofert

Platformy współpracy, komitety, rady i ciała opiniodawczo-konsultacyjne

Oferta dla organizacji pozarządowych

Szkolenia, warsztaty

Badania i analizy

Publikacje

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com