Start Obszary działalności Strategia i programy Wielkopolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023–2027

Wielkopolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023–2027

Wielkopolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023–2027

W dniu 28.02.2024 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą nr 8008/2024 „WIELKOPOLSKI PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ NA LATA 2023–2027”

W Programie zaprezentowano szereg działań, których celem jest poprawa sytuacji podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych. Dokument stanowi mapę priorytetów i kierunków działań, które w najbliższych latach będą podejmowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z partnerami publicznymi i społecznymi w obszarze ekonomii społecznej. Program prezentuje planowane działania, które będą efektywnie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, a sektor ekonomii społecznej jest istotnym narzędziem naszej polityki, które buduje integrację społeczną w regionie.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, realizując zapisy programu będzie dążył do zwiększenia dostępności i poprawy jakości wsparcia:

  • pracowników podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
  • uczestników i osób przygotowywanych do zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia reintegracyjnego,
  • kadry przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem.

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com