Start Obszary działalności Strategia i programy Wielkopolski Plan Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych na lata 2023-2026

Wielkopolski Plan Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych na lata 2023-2026

Wielkopolski Plan Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych na lata 2023-2026

W dniu 15 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą nr 6753/2023 Wielkopolski Plan Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych na lata 2023-2026 (WPDI).

Plan jest ważnym dokumentem, który określa wyzwania i priorytetowe działania związane z deinstytucjonalizacją w 5 obszarach:

  • rodziny, w tym dzieci, zwłaszcza w systemie pieczy zastępczej,
  • osób starszych,
  • osób z ograniczoną sprawnością,
  • osób w kryzysie bezdomności oraz zdrowia psychicznego.

Jego opracowanie jest obowiązkowe dla samorządów województw. Jest punktem odniesienia dla interwencji - projektów planowanych do realizowania w obszarze włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w latach 2021-2027.

W WPDI zaprezentowano szczegółową diagnozę sytuacji w poszczególnych obszarach oraz priorytety, w których wskazano pożądane kierunki działań w odniesieniu do wskazanych 5 grup w obszarach takich jak:

  • usługi społeczne,
  • infrastruktura społeczna,
  • aktywność społeczna i obywatelska,
  • włączenie społeczne.

W ramach opisu kierunku „koordynacja polityki społecznej” w Planie zawarto szczegółową koncepcję działań koordynacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Wskazano również potencjalne źródła finansowania działań, w tym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w latach 2021-2027.

Zachęcamy do zapoznania się z Planem.

Pliki do pobrania:

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com