Zakłady aktywności zawodowej

Idea zakładów aktywności zawodowej

Podstawę prawną dla tworzenia zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.511). Warunki niezbędne do utworzenia ZAZ oraz zasady ich funkcjonowania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz.U. Nr 2012, poz. 850).
Zakład Aktywności Zawodowej tworzy się celem zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a także ma on do wypełnienia misję autentycznego towarzyszenia osobie niepełnosprawnej w jej dążeniu do samodzielności i jak najpełniejszym uczestnictwie w życiu społecznym.

Rolą Zakładów Aktywności Zawodowej jest realizacja trzech rodzajów rehabilitacji:

  • zawodowej, rozumianej jako przygotowanie do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy, wyposażenia pracownika w niezbędne umiejętności, a w miarę możliwości i kwalifikacje zawodowe (np. uprawnienia, certyfikaty),
  • leczniczej, poprzez zapewnienie dostępu na terenie zakładu do usług rehabilitacyjnych (urządzeń i fachowej kadry),
  • społecznej, poprzez pomoc w odnalezieniu się w nowej roli, w pełnieniu różnych ról społecznych, codziennym funkcjonowaniu, poprawie jakości życia.

Dobrze funkcjonujący Zakład Aktywności Zawodowej wykazuje dużą wartość społeczną, ponieważ stanowi łącznik między zakończonym procesem edukacji, warsztatami terapii zajęciowej a otwartym rynkiem pracy, a także pozwala osobom niepełnosprawnym osiągnąć dojrzałość i samodzielność.

Zakłady aktywności zawodowej w Wielkopolsce

Zakład Aktywności Zawodowej w Pile

ul. Węglowa 9, 64-920 Piła
tel. 67 214 43 40
www.zaz.pila.pl
Organizator: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie

Gołaszewo 26A, 62-291 Gołaszewo
tel. 61 42 78 789
www.zazgolaszewo.wagrowiec.pl
Organizator: Gmina Mieścisko

Zakład Aktywności Zawodowej w Słupcy

ul. Stefana Batorego 1, 62-400 Słupca
tel. 63 213 12 10
www.zazslupca.com.pl
Organizator: Fundacja im Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie

Zakład Aktywności Zawodowej im. Anny Bednarz-Śliwowskiej w Posadzie

ul. Żeromskiego 11/13, 62-530 Kazimierz Biskupi
tel. 63 220 61 20
www.zazposada.pl
Organizator:  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie

Zakład Aktywności Zawodowej w Żerkowie

ul. Jarocińska 35A, 63-210 Żerków
tel. 62 740 20 50
www.zaz-promyk.pl
Organizator: Gmina Żerków

Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie

ul. Leonów 18, 63-810 Borek Wielkopolski
tel. 65 57 11 020
www.zazleonow.borekwlkp.pl
Organizator: Gmina Borek Wielkopolski

Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim

ul. Borecka 25, 63-720 Koźmin Wielkopolski
tel. 62 721 91 36
www.zaz7.za.pl
Organizator: Gmina Koźmin Wielkopolski

Zakład Aktywności Zawodowej w Swobodzie

ul. Swoboda 1, 62-850 Lisków
tel. 62 763 40 33
Organizator: Gmina Lisków

Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach

ul. Wiejska 34, 63-520 Grabów nad Prosną
Tel. 62 730 58 44
www.zaz-ksiazenice.pl
Organizator: Powiat ostrzeszowski

MAPA ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W WIELKOPOLSCE

Mapa Zakładów Aktywności Zawodowej w Wielkopolsce przedstawia administracyjny podziała Wielkopolski na poszczególne powiaty – plik w formacie jpg

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w 2021 roku

Do zadań samorządu województwa realizowanego w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą XXIX/541/21 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie: określenia zadań, na które w 2021 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa przeznaczył kwotę 15.862.642,00 zł na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Aktualny rejestr funkcjonujących w Wielkopolsce zakładów aktywności zawodowej, znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu prowadzonego przez Wydział Polityki Społecznej.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com