Start Obszary działalności Rehabilitacja zawodowa i społeczna Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 9 czerwca 2021 r. na zaproszenie Kornela Malcherka – Burmistrza Rydzyny – odbyło się drugie w 2021 roku wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (WSRdsON), działającej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Organizacją spotkania zajęło się Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej PRO-ACTIV. W wizycie uczestniczyli także pracowniczki i pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z Panem Dyrektorem ROPS – dr. Grzegorzem Grygielem.

Oprócz spotkania z Panem Burmistrzem, członkowie Rady mieli możliwość odwiedzić Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, gdzie od prawie 70 lat mają możliwość uczyć się dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie działają tu: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły branżowe, przysposabiająca, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna. Szkoła prowadzi też klasy dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszących i Niesłyszących. Młodzież może zdobyć tu także takie zawody jak: cukiernik, hydraulik, ogrodnik czy krawiec.

Następnym punktem wizyty były prowadzone przez Stowarzyszenie PRO-ACTIV Warsztaty Terapii Zajęciowej, które mieszczą się w oficynie malowniczego barokowego zespołu pałacowo-parkowego w Rydzynie. Działają tu pracownie gospodarstwa domowego, komputerowa, krawiecko-dziewiarska, plastyczna, stolarska, tkacka.

Ostatnim punktem była wizyta w Centrum Integracji Społecznej i Spółdzielni Socjalnej „Zielona Kłoda” w Kłodzie (również założonej przez Stowarzyszenie PRO-ACTIV), zatrudniającej głównie osoby z niepełnosprawnościami. W trakcie wyjazdowego posiedzenia WSRdsON dokonała wyboru nowego Prezydium Rady, ponieważ upłynęła jej roczna kadencja. Nowe Prezydium ukonstytuowało się w następujący sposób:

Zbigniew Zalesiński – Przewodniczący.
Ewelina Maj – Wiceprzewodnicząca.
Katarzyna Michalewicz – Sekretarz.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com