Start Obszary działalności Rehabilitacja zawodowa i społeczna Roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji

Roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji

Do zadań samorządu województwa realizowanego w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) należy dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Składanie wniosków dot. dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz.426) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015, poz. 937) można do dnia 30 listopada danego roku składać wnioski na dofinansowanie w kolejnym roku kalendarzowym robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do Regionalnego  Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w 2020 roku

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XIX/337/20 z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie: określenia zadań, na które w 2020 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa, oraz uchwałą zmieniającą Nr XXII/407/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 roku przeznaczył kwotę 2.921.435,89 zł na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,  z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com