Start Obszary działalności Rehabilitacja zawodowa i społeczna Audyt dostępności instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami

Audyt dostępności instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami

W 2018 roku Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina zrealizowała projekt „Wielkopolska dostępna”, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem projektu było stworzenie narzędzia pomiaru dostępności instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, a także przeprowadzenie pilotażowego audytu 15 instytucji podlegających Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.
Pilotażowy audyt dostępności dla osób z niepełnosprawnością został przeprowadzony w następujących instytucjach:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
 3. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 4. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
 5. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
 6. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
 7. Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile
 8. Centrum Kultury i Sztuki „CENTRUM” w Koninie
 9. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie
 10. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
 11. Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Filia w Jarocinie
 12. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie, Filia w Gostyniu
 13. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni
 14. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
 15. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

Jednym z efektów zrealizowanego projektu jest narzędzie pomiaru dostępności instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Ankieta badawcza jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich instytucji, które chcą przeprowadzić taki audyt oraz została tak skonstruowana, żeby mogły z niej skorzystać również osoby, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy w tym zakresie.

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina stworzyła również instrukcję z wytycznymi dla osób prowadzących monitoring dostępności. Dokument ten zawiera szczegółowy opis wszystkich wytycznych, które musi spełnić instytucja, aby stać się jednostką dostępną dla osób z niepełnosprawnością.

W 2019 roku Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina zrealizowała projekt „Wielkopolska dostępna”, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach którego przeprowadziła audyt dostępności instytucji z wykorzystaniem narzędzia pomiaru dostępności wypracowanego w 2018 roku.

Celem projektu było zwiększenie dostępności 30 budynków użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami podlegających Samorządowi Województwa Wielkopolskiego a także:

– zwiększenie liczby konsultacji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami dotyczących planowania i modernizacji instytucji użyteczności publicznej,

– zwiększenie świadomości osób odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne na temat barier architektonicznych,

– wskazanie możliwości i metod likwidacji barier architektonicznych.

Audyt dostępności instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami został przeprowadzony w kolejnych instytucjach mieszczących się na terenie Województwa Wielkopolskiego:

 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu
 2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile
 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie
 4. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie
 5. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
 6. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
 7. Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu
 8. Wielkopolskie Centrum Onkologiczne w Poznaniu
 9. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
 10. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie
 11. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
 12. Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej
 13. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie
 14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Poznaniu
 15. Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu
 16. Filharmonia Poznańska
 17. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
 18. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
 19. Muzeum Okręgowe w Koninie
 20. Muzeum Okręgowe w Lesznie
 21. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
 22. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
 23. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 24. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
 25. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu
 26. Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
 27. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
 28. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie
 29. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie
 30. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com