Wielkopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

Powołanie składu Wielkopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2026

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2023 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2023r. w sprawie powołania składu Wielkopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (WKRES) został powołany WKRES w kadencji na lata 2023-2026.

Bardzo cieszymy się na współpracę na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej. Liczymy na owocną wymianę doświadczeń i informacji, które pozwolą na szerokie spojrzenie na pojawiające się wyzwania czy potrzeby rozwojowe sektora.

Przypominamy, iż ww. Komitet działa na podstawie Ustawy o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 roku. Ciało to ma za zadanie wspierać samorząd województwa w koordynacji w województwie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej m.in. poprzez.:

  • udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych i wdrożeniowych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, w tym przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej,
  • zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie,
  • wypracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie,
  • lobbowanie korzystnych rozwiązań prawnych na rzecz sektora ekonomii społecznej,
  • monitorowanie i upowszechnianie wielkopolskich dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej,
  • rekomendowanie kandydatów sektora ekonomii społecznej do ciał konsultacyjnych, strategicznych i monitorujących funkcjonujących na poziomie regionalnym i krajowym,
  • współpraca w zakresie przepływu informacji o działaniach podejmowanych przez i na rzecz podmiotów ekonomii społecznej,
  • przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Komitetu.

Zasady działalności WKRES zostały ustalone zapisami regulaminu przyjętego Uchwałą
nr 6571/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Regulaminu Wielkopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com