Model usamodzielniania wychowanków pieczy

Model Wczesnego Usamodzielnienia Wychowanków Pieczy Zastępczej

„Model Wczesnego Usamodzielnienia Wychowanków Pieczy Zastępczej” to efekt współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacji Samodzielni Robinsonowie. Model jest publikacją skierowaną w szczególności do:

  • osób zajmujących się procesem usamodzielnienia młodych ludzi umieszczonych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej,
  • do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
  • pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie,
  • placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Prezentowany model to szereg propozycji pracy z wychowankami i narzędzi mających na celu zapewnienie wszechstronnego wsparcia dostosowanego do potrzeb i oczekiwań młodych ludzi. Model opiera się na filarach usamodzielnienia:

  • Edukacja i praca - polski system edukacji, możliwości kontynuacji nauki po opuszczeniu pieczy zastępczej oraz łączenie nauki i pracy, udział w programach stażowych.
  • Mieszkanie - możliwości zabezpieczenia potrzeb lokalowych młodych osób po opuszczeniu pieczy zastępczej, w tym w odniesieniu do lokalnych zasobów mieszkaniowych.
  • Relacje - definicja zdrowej relacji, kręgu osób najbliższych, możliwości zapewnienia specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz wsparcia.
  • Zdrowie - publiczny system zdrowia, zakres pomocy i wsparcia ze strony specjalistów.
  • Finanse - dbanie o finanse, rozpoznanie tematyki związanej z pożyczkami, kredytem, wynajem mieszkania, trening zarządzania środkami finansowymi.
  • Prawo - kwestie prawne związane z usamodzielnianiem się, prawa i obowiązki młodych obywateli, regulacje prawne związane z pobytem w pieczy zastępczej.

Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu Modelu wskazały, że to ogromna pomoc i ułatwienie w codziennej pracy wychowawczej z młodymi usamodzielniającymi się wychowankami przebywającymi w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com