Wielkopolska Otwarta na Wolontariat

[AKTUALIZACJA 2021-12-09]

10 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 4298/2021 w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”, jako formuły promującej inicjatywy podejmowane w latach ubiegłych na rzecz rozwoju wolontariatu w Wielkopolsce, w ramach idei Wielkopolski Otwartej.

Konkurs skierowany był do wolontariuszek i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych, które w roku 2021 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie dla i na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych.

Celem Konkursu było nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw wolontariackich realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskich wolontariuszy w 2021 roku. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Kapituła Konkursu dokonała zatwierdzenia formalnego 59 zgłoszeń konkursowych i dokonała wyboru Laureatów II. edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”.

p. Uczestnik Nazwa Inicjatywy
1 Pani Beata Jackowiak Oddaj mi moje prawa – walka o prawa człowieka i obywatela
2 Ks. Krystian Gramza „Z sercem do innych” – organizacja działań wolontaryjnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu.
3 Pan Dawid Woźniak Pomocna Dłoń w Śremie. „Złota Rączka dla Seniora”
4 Pan Tomasz Tomczak MOSIŃSKIE SERCE NA NAKRĘTKI
5 Pani Anastasiia Bondarenko Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego: „Dobra robota”
6 Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu Wolontariat medyczny w Hospicjum Palium
7 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu / Agnieszka Górna „SZKOLNY WOLONTARIAT”
8 Szkolne Koło Wolontariatu SILNI SERCEM w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Projekt „Moje włosy dają siłę”
9 Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – Lokalne Centrum Wolontariatu / Wolontariat senioralny „Serce dla dzieci”
10 Pan Krystian Król „Pomocna dłoń”

Ogłoszenie Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat” – edycja 2021

Informujemy, że 10 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 4298/2021 w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”, jako formuły promującej inicjatywy podejmowane w latach ubiegłych na rzecz rozwoju wolontariatu w Wielkopolsce, w ramach idei Wielkopolski Otwartej.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszek i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych, które w roku 2021 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie dla i na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw wolontariackich  realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskich wolontariuszy w 2021 roku. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Zgłoszenia dokonują, we własnym imieniu lub w imieniu wolontariusza organizacje pozarządowe, instytucje, inne podmioty, osoby prywatne i grupy nieformalne, które w roku 2021 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego inicjatywę wolontariacką na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych, zwane dalej Uczestnikiem Konkursu.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Organizatora Konkursu –

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurswolontariat@rops.poznan.pl do dnia 26 listopada 2021 r., do godz. 23.59.

Informacji udziela:
Michał Brożyński, michal.brozynski@rops.poznan.pl, tel. 61 858 45 35.

Załączniki:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – I edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”

[AKTUALIZACJA: 2020-12-21]

Województwo Wielkopolskie, zgodnie z Uchwałą Nr 2962/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 roku, przeprowadziło I edycję Konkursu pod nazwą „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat”, zwanego dalej „Konkursem”. Celem Konkursu było nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw wolontariackich realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskich wolontariuszy w 2020 roku.

Konkurs prowadzony był na terenie Wielkopolski. Konkurs skierowany był do wolontariuszek i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych,  które w roku 2020 zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie dla i na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych. Konkurs był konkursem otwartym.

Kapituła Konkursu dokonała zatwierdzenia formalnego 60 zgłoszeń konkursowych i dokonała wyboru Laureatów I edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat” .

Laureatami I edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat” zostali:

L.p. Uczestnik Nazwa inicjatywy
1 Pani Małgorzata Wieczorek i Wolontariusze: Jadwiga Bartoszek, Siostra Anna Katrarzyna Habrat- ALBERTYNKA, Siostra Joanna Klara Czepułkowska-ALBERTYNKA, Siostra Beata Dobrawa Korzeniewska- ALBERTYNKA, Malewicz Adam, Siostra Elżbieta, Noemi Gajewska, Siostra Iwona Dagmara Lange – Zgromadz. Sióstr Franciszkanek, Janusz Mędrygał – Brat zakonny – Kapucyn, Siostra Dorota Bagińska, Bagniewski Andrzej, Bezak Małgorzata, Bochenek Kazimiera, Czaplicka Monika, Gościewska Anna, Lekan Małgorzata, Marek Muzyka, Grażyna Wawrzyńska, Waldemar Witowski, Barbara Woźniak, Andrzej Krawczyk – Brat zakonny, Siostra Ewa Magdalena Wronicz, Adam Gęstwa – Brat zakonny, Rymarska Milena, Fundacja Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej CHOPS – Roman Żarnecki. Wsparcie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przez grupę wolontariuszy w trakcie kryzysu kadrowego w okresie kwiecień-maj 2020 roku
2 Pan Bartosz Waliszewski z sąsiadami Wyskakuj z laptopa
3 Pan Piotr Rubisz Wolontariat WPN
4 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu Szkolny Wolontariat
5 Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu Wolontariusze PCK razem przeciw COVID-19
6 Pani Kinga Klemczak Wsparcie ponad wszystko
7 Gmina Czarnków Pomagamy Razem w Gminie Czarnków
8 Pani Izabella Galuba-Bryja Inicjatywa wolontariacka dla i na rzecz osób chorych (dzieci z niepełnosprawnościami)
9 Pani Agnieszka Narloch POMOCNI ZŁOTÓW
10 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski Pomaga Seniorom oraz Osobom z Niepełnosprawnościami

Ogłaszamy pierwszą edycję Konkursu Wielkopolska Otwarta na Wolontariat_2020.

Konkurs Wielkopolska Otwarta na Wolontariat skierowany jest do wolontariuszek i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych, które w roku 2020 realizują lub zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie.

Te działania mogły być dla i na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych, indywidualnie lub zespołowo, w tym w czasach pandemii.

Przykładowe obszary inicjatyw wolontariackich to: wolontariat obywatelski, wolontariat sąsiedzki, wolontariat międzykulturowy, wolontariat młodzieżowy, wolontariat senioralny, wolontariat rodzinny, wolontariat kryzysowy, wolontariat na rzecz zrównoważonego rozwoju (inicjatywy na rzecz ziemi, powietrza, wód i zwierząt).

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw wolontariackich realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskie wolontariuszki i wolontariuszy w 2020 roku. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego. Konkurs jest konkursem otwartym.

Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, tj. 27 listopada 2020 roku. Rozstrzygnięcie i zakończenie Konkursu nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2020 roku. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurswolontariat[at]rops.poznan.pl.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com