Wielkopolska Otwarta Na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny

I Edycja Konkursu „Wielkopolska Otwarta Na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny 2022”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wielkopolska Otwarta Na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny 2022” gminy województwa wielkopolskiego, które w latach 2019-2022 podejmowały inicjatywy na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w Wielkopolsce.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie gmin włączających i wspierających ekonomię społeczną i podmioty ekonomii społecznej.

Konkurs prowadzony będzie na terenie Wielkopolski. Konkurs skierowany jest do gmin, które w latach 2019-2022 realizowały/zrealizują na terenie województwa wielkopolskiego zamówienia społecznie odpowiedzialne i/lub wspierały/wspierają sektor ekonomii społecznej i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Konkurs jest konkursem otwartym i formą systemowego wspierania samorządów w Wielkopolsce.

Formularz zgłoszeniowy, wraz z załącznikiem – dokumentacją, należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurssamorzad@rops.poznan.pl do dnia 1.09 do godz. 23.59 z dopiskiem w tytule: „Konkurs Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny_2022”.

Załączniki do pobrania:

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com