Szkolenie: Jak tworzyć Gminne Rady Seniorów

Informujemy, że 27 kwietnia br. odbyło się szkolenie „Jak tworzyć rady seniorów”, które dotyczyło kreowania polityki senioralnej przez samorząd poprzez m.in. efektywną działalność gminnej rady seniorów.

Rady seniorów pełnią funkcję opiniodawczo-doradczą, są jedną z funkcjonujących obecnie form włączania osób starszych w procesy decyzyjne na poziomie samorządu terytorialnego. W szkoleniu uczestniczyli pracownice i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych a także przedstawiciele i przedstawicieli środowiska senioralnego z województwa wielkopolskiego.

Szkolenie pozwoliło odpowiedzieć na pytania, czy rada seniorów jest potrzebna w gminie oraz jak zdiagnozować potrzeby społeczne w tym zakresie?
Ponadto pozwoliło poznać zasady powoływania rady seniorów i przygotowywania jej do efektywnej działalności.

Całodniowe spotkanie poprowadziła Pani Iwona Niedojadło – specjalistka z zakresu prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd, koordynatorka projektów senioralnych w Fundacji Flexi Mind z Opola. Szkolenie odbyło się w Concordia Design, przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu.

Poniżej galeria ze zdjęciami ze szkolenia przedstawiającymi uczestniczki i uczestników wydarzenia:

Adresaci

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com