Start Obszary działalności Oferta dla organizacji pozarządowych Otwarte konkursy ofert Archiwalne otwarte konkursy ofert Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na polegającego na prowadzeniu mieszkania wspo

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na polegającego na prowadzeniu mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i 

Ogłoszenie

8 września 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 4045/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na polegającego na prowadzeniu mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Konin w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność” w latach 2021-2022.

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań Witkac. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 1 października 2021 r. do godz. 23:59. Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) lub złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 4 października 2021 roku do godziny 15:30.

O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

Rozstrzygnięcie

28 października 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 4258/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na polegającego na prowadzeniu mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Konin w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność” w latach 2021-2022.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania projekt Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto z Konina na kwotę 223 108,00 zł.

Pliki do pobrania

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com