Start Obszary działalności Kampanie społeczne Inicjatywa ZDROWIE TO SZTUKA – edycja 2023

Inicjatywa ZDROWIE TO SZTUKA – edycja 2023

Czym jest?

Inicjatywa jest realizowana w ramach kampanii psychoprofilaktycznej #PrawdziwiLudzie. Celem rywalizacji jest wyłonienie projektu, który najtrafniej przekazuje ideę „self care” – dbałości o własny dobrostan psychiczny. Projekt ma zostać przygotowany przez grupę dzieci i/lub młodzieży koordynowanej przez osobę dorosłą.

Dla kogo?

W rywalizacji mogą brać udział instytucje, jednostki samorządu terytorialnego z terenu Wielkopolski w tym m.in. Ośrodki Kultury, Ośrodki Sportu, Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, szkoły, Centra Wolontariatu, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz organizacje pozarządowe. Pracę projektową w imieniu grupy przesyła jej koordynator.

Praca projektowa:

Projekt może być wykonany dowolną techniką artystyczną o ile będzie zgodny z niniejszym Regulaminem. Praca powinna zawierać plik z projektem w formacie png/jpg/pdf. Plik może być również w formie fotografii  oryginału pracy projektowej. Fotografia musi być wyraźna o minimalnej rozdzielczości 1280×914 pikseli.

Kiedy?

 • Przyjmowanie prac projektowych: do 26 marca 2023 r. do godz. 20.00.
 • Ogłoszenie zwycięskiego projektu: do 31 marca 2023 r.
 • Konsultacje ze specjalistą (2 godziny na każdy z wyróżnionych projektów):  do 7 kwietnia 2023 r.
 • Realizacja:

I wyróżnienie– mural oraz warsztaty piosenkopisarskie : 13 – 14 kwietnia 2023 r.

II wyróżnienie : 20 – 21 kwietnia 2023 r.

III wyróżnienie : 11 – 12 maja 2023 r.

IV wyróżnienie : 18 -19 maja 2023 r.

Dla wszystkich Wyróżnionych:

 • pokrycie kosztów 2 godzin konsultacji specjalisty z zakresu malowania murali dot. projektu
 • realizacja muralu w tym: pokrycie kosztów prowadzącego warsztaty wspólnego malowania muralu z dziećmi i młodzieżą (dla maksymalnie 15 osób) oraz pokrycie kosztów niezbędnych materiałów.
 • dokumentacja filmowa z powstawania oraz produkcja kilkuminutowego klipu z podkładem muzycznym w postaci utworu wykonanego przez grupę dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach piosenkopisarskich. Klip może zostać wykorzystywany do promocji instytucji/miasta/gminy w której powstał zwycięski projekt.

Dodatkowo dla I wyróżnienia:

 • realizacja warsztatów piosenkopisarskich dla dzieci i młodzieży dla maksymalnie 15 osób.

Niezbędne formaności:

Przesłanie skanów:

 • formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem,
 • podpisanej klauzuli informacyjnej
 • pisemnej zgody właściciela/zarządcy ściany na której planowane jest wykonanie muralu

Uwaga! Projekt może być zrealizowany jedynie na ścianie będącej w zasobach lub zarządzaniu jednostek, instytucji, samorządów lokalnych lub NGO z terenu Wielkopolski realizujących zadania zlecone w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ważne aspekty techniczne:

Wraz z pracami projektowymi prosimy o nadesłanie informacji o szacunkowej wielkości ściany ściany przeznaczonej na malowanie muralu oraz zdjęć:

 • Zdjęcia ukazujące strukturę tynku, elewacji – zrobione z bliska 50 cm od ściany
 • Zdjęcia obejmującej obszar muralu – z odległości 5 kroków od ściany
 • Zdjęcia obejmujące całą ścianę, wraz z okolicą muralu –  z odległości 15 kroków od ściany

Mural zostanie wykonany wodnymi farbami elewacyjnymi, podłożem pod mural może być otynkowana ściana lub cegła. Jako podłoże pod mural nie nadaje się metal, plastik, szkło. Maksymalna powierzchnia muralu to łącznie 24 m².

Jeśli jednak dysponują państwo wyższą ścianą, i mają państwo pomysł na taki mural, również możliwe jest jego realizacja – w tym wariancie, obszar powyżej wysokości 2 m zostaną wykonane przez artystów z uprawnieniami do pracy na wysokości. Prosimy jednak o wcześniejszą konsultację tego pomysłu z nami w celu wybrania odpowiedniego miejsca i obszaru działań.  Maksymalne wymiary takiego muralu to prostokąt o wymiarach 6m x 4 m  – usytuowany  w pionie lub poziomie.

Gdzie nadsyłać prace?

Każdy projekt powinien zostać przesłany do 26 marca 2023 r. do godz. 20.00 na adres mailowy agnieszka.palamarz@rops.poznan.pl, w temacie wiadomości prosimy wpisać tytuł Inicjatywa – ZDROWIE TO SZTUKA.

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com