III Forum Zdrowia Psychicznego

Smutek czy depresja – gdzie jest granica? 15 X 2020 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” ma przyjemność zaprosić Państwa na „III Forum Zdrowia Psychicznego – smutek czy depresja – gdzie jest granica?”. W trakcie spotkania on-line oddamy całkowicie głos osobom z doświadczeniem kryzysu, które wzbogacą swoją perspektywą rozmowy ze specjalistami z zakresu zdrowia psychicznego.

Agenda

10.50: Powitanie
Katarzyna Majer – Prezes Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego “Zrozumieć i Pomóc”
Grzegorz Grygiel – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

11.00 – 11:30: Smutek, depresja a może agresja? Rozmowa w kontekście dzieci i młodzieży.
Prowadząca: Justyna Rzepecka
Gość: dr hab. n. med. Agnieszką Słopień

11: 35 – 12.05: Depresja – czy jedną ma twarz? Rozmowa w kontekście osób dorosłych.
Prowadzący: Rafał Gramatyka – trener, szkoleniowiec, pokazuje, że z doświadczeniem CHAD można satysfakcjonująco żyć i pracować.

Goście:
lekarz psychiatra Grzegorz Kolasa
dr Bartosz Sławecki – psychoterapeuta

12: 10 – 12:40: Czy zdrowe myślenie ułatwia zdrowienie? Rozmowa w kontekście osób chorych onkologicznie.
Prowadząca: Justyna Rzepecka – certyfikowany asystent zdrowienia.

Goście:
Bożena Winch – mgr psycholog i psychoterapeuta
Bożena Kapłon – mgr psychologii, psychoonkolog, psychoterapeuta

12:45 – 13.10: Człowiek – nie stereotyp. Jak rozmawiać o zdrowiu psychicznym?
Prowadzący: Jerzy Łączny

Goście:
Justyna Świątek – terapeutka środowiskowa, specjalistka pracy socjalnej, edukatorka
Grzegorz Kolasa – psychiatra
Rafał Gramatyka – trener, szkoleniowiec, pokazuje, że z doświadczeniem CHAD można satysfakcjonująco żyć i pracować.

+ GOŚĆ SPECJALNY: reżyser Paweł Łoziński

13:15: Fragmenty filmu pt. „Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham” w reżyserii Pawła Łozińskiego.

Prowadzący:
Justyna Rzepecka – asystent zdrowienia, ekspert przez doświadczenie, facylitator eCPR, animator grup samopomocowych, aktywistka na rzecz promocji i wsparcia rozwoju zdrowia mentalnego

Rafał Gramatyka – trener, szkoleniowiec, pokazuje, że z doświadczeniem CHAD można satysfakcjonująco żyć i pracować.

Jerzy Łączny – dziennikarz radiowy, laureat nagrody Lodołamacza w kategorii „Dziennikarz bez barier”, sam jest osobą niewidzącą.

Goście:
dr hab. n. med. Agnieszka Słopień – specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, krajowa konsultantka ds. psychoterapii dzieci i młodzieży
Kwalifikacje:
-ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu,
-uzyskała specjalizację z psychiatrii II stopnia,
-uzyskała specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży II stopnia,
-obroniła doktorat z obszaru autyzmu dziecięcego i genetyki psychiatrycznej,
-odbyła szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP), uzyskując Certyfikat Psychoterapeuty,
-posiada European Certificate of Psychotherapy nadany przez The European Association for Psychotherapy,
-ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin, kontynuuje szkolenie i superwizję w tym podejściu.

dr Bartosz Sławecki –  psychoterapia to jego pasja i zawód. Wybrał go bardzo świadomie mając za sobą wiele doświadczeń i kilkanaście lat pracy jako nauczyciel akademicki. Pracuje przede wszystkim z osobami dorosłymi, ale także z młodzieżą, która wchodzi w dorosłość. Uczelnia nauczyła go tego, że bezpośrednia relacja z drugim człowiekiem jest najważniejszą i najskuteczniejszą formą pracy nad sobą, rozwoju, a także jest gwarancją zdrowia psychicznego i szczęścia. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Oddziale psychiatrycznym dla dorosłych przy Szpitalu im. Jana Parnasa w Człuchowie. Pracował jako wolontariusz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Byłem także psychoterapeutą w Studenckim Ośrodku Wsparcia i Adaptacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przebywał na stażach zagranicznych w Izraelu w szkołach specjalnych prowadzonych przez organizację Beit Ekstein. Swoją pracę poddaje stałemu nadzorowi u doświadczonych psychoterapeutów rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – szkołę, którą ukończył, w której przechodzi proces certyfikacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

lek. Grzegorz Kolasa – psychiatra, Absolwent Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu. Konsultant psychiatra w Szpitalu im. H. Święcickiego w Poznaniu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychiatrii dla studentów polsko- oraz anglojęzycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywa również dzięki pracy w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Litewskiej w Poznaniu. Dodatkowo doświadczenie w pracy z pacjentami zarówno dorosłymi, jak i dziećmi zdobywał w Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.

Bożena Winch – mgr psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Terapii Rodzin, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Prowadzi od lat warsztaty, superwizje dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów z psychoterapii, psychoonkologii.

Bożena Kapłon – mgr psychologii, psychoonkolog, psychoterapeuta. Absolwentka UAM Poznań. Ukończyła studia podyplomowe z Psychoonkologii Klinicznej, 4-letnią szkołę terapii systemowej indywidualnej i rodzin oraz 2-letnie szkolenie terapii Gestalt. Odbyła szereg szkoleń psychoterapeutycznych uzupełniających wiedzę i praktykę. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Psychologii w ramach modułu Psychoonkologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zyskała pracując z pacjentami i ich rodzinami w Hospicjum Palium i w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Pracuje psychoterapeutycznie z osobami dorosłymi i ich rodzinami. Prowadzi szkolenia i warsztaty rozwojowe dla grup zawodowych z zakresu psychosomatyki i komunikacji klinicznej.

Justyna Świątek – terapeuta, akredytowany trener VCC, edukator z zakresu problematyki zdrowia psychicznego, pedagog, logopeda. Na co dzień pracuje z osobami dotkniętymi chorobą psychiczną, jak również z rodzinami tychże osób. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów zajmujących się wpieraniem rodzin z problemami zdrowia psychicznego, warsztaty dla studentów, cykliczne zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży szkół średnich, indywidualne spotkania konsultacyjne – dotyczące zaburzeń funkcjonowania człowieka w płaszczyźnie zdrowia psychicznego, oraz sesje terapeutyczne – praca z osobą/rodziną w obszarze uświadomienia istoty straty życiowej jako podłoża każdej zmiany. Osoba z dużym doświadczeniem zawodowym i życiowym, którym chętnie dzieli się zarówno podczas prowadzonych szkoleń, jak i spotkań indywidualnych. Ceni sobie pracę z ludźmi oraz dla ludzi, spełnia się jako wolontariusz i towarzysz w wędrówkach przez życie.

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką kampanii na rzecz zdrowia psychicznego:
Anną Giżycką nr tel: 61 8584524 lub adresem email: anna.gizycka[at]rops.poznan.pl.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com