Start Obszary działalności Badania i analizy Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

Raport bieżący

Zapraszamy do lektury raportu „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za rok 2022

Raporty archiwalne

Informacje archiwalne

2011

Bilans potrzeb pomocy społecznej województwa wielkopolskiego na rok 2011

Coroczne sporządzanie bilansu potrzeb pomocy społecznej województwa wielkopolskiego było jednym z zadań wypełnianych przez Samorząd Województwa, zgodnie z art. 21 pkt. 8 Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2009 rok Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Powyższe sprawozdanie objęło następujące zagadnienia:

  1. Formy pomocy udzielane przez OPS
  2. Podstawy udzielania pomocy społecznej przez OPS
  3. Formy pomocy udzielane przez PCPR
  4. Strategie rozwiązywania problemów społecznych
  5. Programy rządowe i osłonowe
  6. Potrzeby kadry socjalnej
  7. Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej
  8. Placówki pomocy społecznej
  9. Utrzymanie i prowadzenie OPS i PCPR

2012

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2012

Nowelizacja Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), zgodnie z art. 16a, wprowadziła obowiązek corocznego przygotowywania przez gminy, powiaty i samorząd województwa oceny zasobów pomocy społecznej.

Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpiła od 2012 r. dotychczas przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej.

OZPS powinna zostać sporządzona w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, a zasoby, o których mowa, w szczególności obejmują: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania z pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący (art. 16a, p.1 i 2 Ustawy). Ocena, o której mowa, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy (art. 16a, p.3 Ustawy o pomocy społecznej).

Ocena zasobów powinna zostać przedstawiona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Ocena wraz z rekomendacjami ma być podstawą do planowania budżetu na rok następny (art. 16a, p.4 Ustawy o pomocy społecznej).

Następnie, samorząd województwa jest zobligowany do przekazania oceny zasobów pomocy społecznej sporządzonej na podstawie ocen przygotowanych przez gminy i powiaty z obszaru województwa, właściwemu wojewodzie do 31 lipca każdego roku (art. 21 pkt. 8 Ustawy o pomocy społecznej).

2013

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2013

23 czerwca 20014 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr LVIII/883/14 przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2013. Ocena została przygotowana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i gospodarczej wielkopolskich gmin i powiatów.

2014

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2014

Zapraszamy do lektury wojewódzkiego raportu Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok, przygotowanego na podstawie sprawozdań gminnych i powiatowych. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej to podsumowanie działań zrealizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w obszarze pomocy społecznej i niektórych działań w obszarze polityki społecznej.

Dziękujemy za współpracę wszystkim wielkopolskim ośrodkom pomocy społecznej oraz powiatowym centrom pomocy rodzinie. Dziękujemy że zawsze możemy na Państwa liczyć!

Aktualności

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com