Start Obszary działalności Adopcja Wsparcie po adopcji

Wsparcie po adopcji

Po uprawomocnieniu się postanowienia sądowego o przysposobieniu, rodzice adopcyjni z formalnego punktu widzenia zyskują takie same prawa i obowiązki względem dziecka jak rodzice naturalni. Adopcja jednak wpływa na budowanie relacji w rodzinie, generuje wyzwania, które w biologicznych rodzinach się nie pojawiają. Dlatego właśnie ośrodki adopcyjne pozostają do Państwa dyspozycji również po adopcji.

W przypadku trudności, rodzice adopcyjni wraz z dziećmi, na każdym etapie mogą korzystać z pomocy pracowników ośrodków adopcyjnych w zakresie korygowania trudności w funkcjonowaniu dzieci czy też wspierania więzi rodzinnych – nie ma znaczenia ile lat od adopcji minęło, w jakim wieku jest dziecko czy wreszcie gdzie odbywała się procedura adopcyjna. Wystarczy się z nami skontaktować telefonicznie, listownie, mailowo czy osobiście. Na pierwsze spotkanie zawsze zapraszamy tylko rodziców – chcemy dowiedzieć się, jakie problemy Państwa do nas sprowadzają, by zaproponować najbardziej adekwatną formę wsparcia.

Nie ukrywamy, że z przyjemnością również przyjmujemy od rodzin informacje, że adopcyjna rzeczywistość jest pełna radości i szczęśliwych momentów, zatem jeśli chcecie Państwo podzielić swoimi doświadczeniami również tymi pozytywnymi, zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Chętnie korzystamy też z Państwa otwartości i zapraszamy na szkolenia dla rodzin adopcyjnych – jeśli jesteście gotowi podzielić się swoją historią z przyszłymi rodzicami, zapraszamy do współpracy.

W ramach swojej działalności Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny oferuje następujące formy wsparcia postadopcyjnego:

  • Indywidualne poradnictwo/konsultacje dla rodzin adopcyjnych

Zauważacie Państwo coś niepokojącego w funkcjonowaniu dziecka? A może chcecie przyjrzeć się swoim przekonaniom i oddziaływaniom wobec dziecka lub poszerzyć swoje kompetencje wychowawcze? W przyjaznej i życzliwej atmosferze możemy przeanalizować wszelkie wątpliwości i problemy, a także wspólnie zastanowić się nad tym, którą ścieżkę rozwiązań wybrać. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często rodziny uwikłane w codzienne trudności, potrzebują spojrzenia z zewnątrz, wysłuchania, wspólnej refleksji ze specjalistą i taka forma wsparcia okazuje się wystarczająca, by nastąpiła trwała zmiana w relacjach rodzinnych.

  •  Terapia rodzinna

Tę formę wsparcia proponujemy, gdy po pierwszym lub kilku spotkaniach konsultacyjnych wspólnie ustalimy, że wyzwania, z którymi się Państwo do nas zgłaszacie, wymagają wspólnej pracy wszystkich członków rodziny na głębszym poziomie. W terapię są zaangażowani rodzice i dzieci – wspólna praca, rozmowa, czasem zabawa służą przepracowaniu zaburzających układ rodzinny czynników. To czas, żeby skupić się na emocjach, komunikacji, budowaniu relacji, rolach w rodzinie, radzeniu sobie z problemami i wspólnie dążyć do poprawy funkcjonowania całego systemu.

  • Terapia dziecka

Zdarza się, że problem, który Państwo zgłaszacie wiąże się w dużej mierze z doświadczeniami dziecka, które miały miejsce przed pobytem w rodzinie adopcyjnej. Deficyty w obszarze przywiązania, traumatyczne przeżycia, obciążenia ze strony rodziny pochodzenia mogą powodować, że dziecko może mieć trudności w różnych obszarach funkcjonowania. Konieczna jest zatem indywidualna praca terapeutyczna z nim, co zazwyczaj idzie w parze z poradnictwem dla rodziców, gdyż bez wątpienia to nadal Państwo jesteście głównymi terapeutami dla swoich dzieci.

  •  Psychoedukacja

Ta forma wsparcia jest właściwie częścią składową każdej z powyższych. Analizując różne problemy, z którymi rodziny zgłaszają się do ośrodka, niejednokrotnie odwołujemy się do wiedzy, badań, doświadczeń, co pomaga Państwu w zrozumieniu różnych mechanizmów, stojących za prezentowanymi przez dziecko „objawami” – bo to najczęściej te „widoczne” i uciążliwie sposoby zachowania/reagowania dziecka stają się pretekstem Państwa wizyty w ośrodku. Jesteśmy przekonani, że rozumienie rodzi akceptację, a to warunek konieczny do poprawy funkcjonowania całej rodziny.

  • Grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin i wiedząc, że „w grupie siła” organizujemy cykliczne (raz w miesiącu) spotkania grupy wsparcia. Ma ona formę otwartą, zatem można do nas dołączyć w dowolnym momencie. Zauważamy efekty wspólnej pracy – dzielenie się doświadczeniami, wspólne poszukiwanie rozwiązań, wzajemne zrozumienie i otwartość sprawiają, że łatwiej konstruktywnie podchodzić do napotykanych trudności. Spotkania odbywają się w siedzibie WOA w Poznaniu. Jeśli chcielibyście Państwo dołączyć do grupy wsparcia prosimy o wysłanie prośby o dodanie do grupy na Facebooku (Grupa wsparcia WOA Poznań) lub emaila na adres: katarzyna.pakula@rops.poznan.pl

  • Przekierowanie do innych specjalistów zewnętrznych

Zdarza się, że obszary problemowe, z którymi się zgłasza do nas rodzina nie wpisują się w specyfikę naszej pracy. Przekierujemy Państwa wówczas do właściwego specjalisty lub instytucji, w celu uzyskania adekwatnej pomocy.

  • Indywidualne poradnictwo/konsultacje dla dorosłych osób adoptowanych

Jeżeli, jako dorosłe dziecko adoptowane, poszukujesz swoich korzeni, masz problemy z poczuciem własnej wartości, budowaniem tożsamości, tworzeniem bliskich więzi z innymi czy też doświadczasz trudności w zrozumieniu siebie i odnalezieniu własnej drogi życiowej, skontaktuj się z nami. Oferujemy pomoc psychologiczną i udzielenie informacji na temat prawnych możliwości dotyczących poszukiwania rodziny pochodzenia.

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com