Nasze działania

Ważnym zadaniem ośrodków adopcyjnych jest promocja idei adopcji. Chcemy, by dzieci adoptowane żyły w środowisku, gdzie adopcja jest tylko innym sposobem na rodzicielstwo, by czuły się kochane i bezpieczne tak jak wszystkie dzieci czuć się powinny.

W ramach promocji idei adopcji jako Wielkopolska przygotowaliśmy:

  • kampanię outdoorową,
  • kampanię radiową,
  • artykuły w prasie ogólnopolskiej,
  • album rodzin adopcyjnych,
  • zbiór bajek adopcyjnych,
  • zbiór ćwiczeń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych,
  • album dla dziecka adoptowanego,
  • ulotki informacyjne.

Corocznie organizujemy spotkania i pikniki rodzin adopcyjnych. Nasze rodziny spotykają się, integrują i wspólnie bawią. Organizujemy szkolenia, konferencje, warsztaty, spotkania panelowe. Współpracujemy z ośrodkami akademickimi. Opracowujemy diagnozy, raporty, sprawozdania dotyczące systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Nasze publikacje

Kampania outdorowa

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com