Jawność adopcji

Temat jawności adopcji jest z pewnością jednym z najważniejszych aspektów przysposobienia. Decydując się na przyjęcie dziecka do swojej rodziny, musicie mieć Państwo świadomość, że ten mały człowiek ma swoich rodziców biologicznych i swoją historię obfitującą w bardzo różne doświadczenia. Adopcja jest kolejnym etapem w życiu dziecka, nie „nowym życiem”, jakby niektórzy chcieli myśleć. Akceptacja tego, że jesteście Państwo drugimi rodzicami w życiu dziecka nieodłącznie wiąże się z akceptacją własnej bezdzietności. Jeśli rodzina jest w pełni pogodzona ze swoją drogą do rodzicielstwa, temat adopcji jest w rodzinie poruszany naturalnie – nie czynimy z adopcji tematu tabu, otwarcie odpowiadamy na pytania dziecka czy inicjujemy rozmowę na ten temat.

Dlaczego warto ujawnić dziecku prawdę o adopcji i otwarcie rozmawiać o jego historii?

  • dziecko, jak każdy człowiek, ma prawo do prawdy o sobie i swoim pochodzeniu,
  • w relacjach rodzinnych powinna obowiązywać zasada otwartości i prawdy,
  • świadomość własnego pochodzenia i odnalezienie rodziny biologicznej pomoże dziecku w kształtowaniu się jego tożsamości,
  • tylko rodzina adopcyjna daje gwarancję bezpiecznego przekazania dziecku informacji o jego historii,
  • istnienie tematów tabu w rodzinie powoduje niepokój i napięcie u wszystkich członków rodziny, a to niestety przekłada się relacje rodzinne,
  • odpowiedni moment i właściwy sposób ujawnienia faktu adopcji zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu u dziecka.

Kiedy rozmawiać z dzieckiem na temat adopcji?

Nie ma ściśle określonego przedziału wieku, w którym należałoby poinformować dziecko o tym, że jest adoptowane, ale nie zwlekajmy z ujawnieniem prawdy. Pamiętajmy o tym, że już pierwsze relacje społeczne stwarzają ryzyko przekazania tej informacji przez rówieśników. Zróbmy to więc jak najszybciej, wykorzystując naturalne sytuacje i pytania dziecka. Stwórzmy bezpieczną atmosferę i dostosujmy swoją wypowiedź do poziomu rozumienia dziecka. Warto skorzystać z dostępnych na rynku wydawniczym bajek o adopcji, które pomogą oswoić malucha z tą tematyką. Wprowadzanie w jawność jest procesem długotrwałym – temat ten będzie powracał w czasie całego – rodziców i dziecka – życia. Otwarte traktowanie adopcji nie polega na tym, by raz czy dwa szczerze o tym porozmawiać. Jest to proces ciągły, który rozwija się w miarę dorastania dziecka adoptowanego. W rozmowach z dzieckiem w miarę upływu czasu pojawia się coraz więcej pytań o rodzinę pochodzenia – ważne, żeby informacje te również były przekazywane tak, aby dziecko potrafiło je przyjąć i zrozumieć.

Dziecko adoptowane będzie zawsze pod wpływem psychicznej obecności swoich rodziców biologicznych – rodzic adopcyjny musi mieć na to wewnętrzną zgodę. Negując rodzica biologicznego – negujesz też dziecko, ponieważ ono jest jego częścią.

Poszukiwanie własnych korzeni przez dzieci adoptowane

Istnieje w świadomości dzieci adoptowanych luka dotycząca początków życia – ta luka jest największą przeszkodą w kształtowaniu własnej tożsamości i poczucia bezpieczeństwa. Ważnym zadaniem każdego rodzica adopcyjnego jest towarzyszenie dziecku w poszukiwaniu własnych korzeni. Ośrodek adopcyjny wspiera rodziny w tym procesie zarówno od strony formalnej, jak i psychologicznej.

Zaangażowane komórki organizacyjne

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com