Start Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO

W celu wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, tel. (61) 85 67 300, fax (61) 85 15 635, e-mail: rops@rops.poznan.pl, adres na platformie ePUAP: ROPSPOZNAN.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji naszych zadań ustawowych. Podstawowym aktem prawnym zapewniającym prawidłowe przetwarzanie Państwa danych osobowych jest tzw. RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie RODO pozwala nam przetwarzać Państwa dane osobowe, w przypadkach gdy:

  1. wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania publicznego lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w konsekwencji odmowy ich podania, nie będziemy mogli wykonać dla Państwa określonego zadania, zająć się Państwa sprawą lub zawrzeć umowy.

Gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym  w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych (m.in. Urząd Skarbowy, ZUS, instytucje kontrolne i zarządzające funduszami europejskimi). Państwa dane osobowe mogą być powierzane również podmiotom wspierającym urząd w zakresie obsługi teleinformatycznej, technicznej, szkoleniowej, ubezpieczeniowej, pocztowej. Niektóre dane mogą być udostępnione w trybie ustawowego dostępu do informacji publicznej.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich (poza EOG) lub organizacji międzynarodowych. Nie podejmujemy działań, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych.

Przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są już niezbędne, cofnięto zgodę jako jedyną podstawę ich przetwarzania lub wynika to z przepisu prawa;
  • prawo do przenoszenia danych, jeżeli były przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa krajowego lub unijnego, w szczególności Instrukcją Kancelaryjną.

Szczegółowe cele przetwarzania Państwa danych osobowych, ich zakres, podstawa prawna oraz związane z tym przysługujące Państwu prawa mogą różnić się w zależności od rodzaju prowadzonej sprawy.

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych (p. Miłosz Czerniejewski), z którym można skontaktować się telefonicznie – (61) 85 67 340 lub e-mailowo – iod@rops.poznan.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w ROPS.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zatrudnionych w ROPS.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w wydarzeniach ROPS.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób, z którymi zawieramy umowy cywilnoprawne.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla wszystkich osób zaangażowanych w projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt „Wsparcie wielkopolskich migrantów”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com