Ogłaszamy Strategię Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do Roku 2030.

Szanowni Państwo,

z ogromną radością oddajemy w Wasze ręce naszą najnowszą „Strategię Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do Roku 2030”. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ten dokument był przystępny pod kątem formy oraz zawartej w nim treści. Poprzednia „Strategia…” była bardzo dobrze przygotowana merytorycznie i stanowiła dla nas inspirację do dalszych prac. Tym razem udało nam się zmieścić w zdecydowanie krótszej formie, a z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami – dokładnie ten sam dokument – przygotowaliśmy też w tzw. wersji dostępnej, czyli m.in. z większą czcionką.

Pracując nad nową „Strategią…” zależało nam na tym, aby planowane działania brały pod uwagę zarówno samych mieszkańców Wielkopolski, jak i instytucje, które później świadczą im dedykowane wsparcie. W związku z tym to właśnie na mieszkańców regionu oraz ich sprawy staraliśmy się patrzyć z wyjątkową wrażliwością – nie tracąc z pola widzenia ich sytuacji życiowych oraz problemów, przed którymi stają. Dzięki temu udało nam się wyznaczyć kilka kluczowych obszarów, które „Strategia Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do Roku 2030” obejmuje:

  • Osoby starsze.
  • Rodzinę.
  • Osoby z ograniczoną sprawnością i ich opiekunów.
  • Osoby z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego.
  • Migrantów.
  • Kadrę pomocy i integracji społecznej.

Mamy ogromną nadzieję, że dokument ten okaże się dla Państwa źródłem bogatej wiedzy na temat naszego województwa oraz złożonych sytuacji, z którymi mierzą się jego mieszkańcy. Nowa „Strategia Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030” wdrażana będzie poprzez działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

  1. Strategia Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 – Wersja Dostępna dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami – PDF 7 MB

  2. Strategia Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 – PDF 8 MB