Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym poświęconym nowej podejmowanej przez nas inicjatywie – opracowaniu i testowaniu innowacji społecznych w obszarze minimalizowania skutków Covid-19 dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa wielkopolskiego.

Zadanie to realizowane jest w ramach pilotażowego Regionalnego Inkubatora Innowacji Społecznych (RIIS), finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. RIIS to nowa formuła inkubowania innowacji społecznych w zakresie polityki społecznej w oparciu zapytania ofertowe na realizację usługi.

Spotkanie odbędzie się za pomocą platformy ZOOM. Zostało zaplanowane w trzech terminach:

  • 19.10.2020 r. godz. 09:00-10:30
  • 21.10.2020 r. godz. 10:00-11:30
  • 23.10.2020 r. godz. 10:00-11:30

W pierwszej części zostaną zaprezentowane podstawowe założenia Inkubatora, warunki uczestnictwa, formularz Specyfikacji Innowacji i kryteria oceny wniosków. Druga część spotkania to czas na dyskusję, odpowiedzi na zadawane pytania.

Zapisy na to spotkanie odbywają za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/tCcjACqAqJUJaTHr7

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką!