Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA

Rozpoczęły się spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych w ramach II kamienia milowego.

W pierwsze dwa weekendy września rozpoczął się cykl spotkań w ramach II Kamienia milowego w ramach realizacji projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”. Partnerskie Zespoły Kooperacyjne z powiatów: poznańskiego, śremskiego, gostyńskiego oraz gnieźnieńskiego będą pracować nad procesem wdrożenia wypracowanego modelu kooperacji, dzieląc się przy tym swoim doświadczeniem, stwarzając podłoże do testowania modelu w pilotażowych gminach.

Życzymy owocnej pracy i dużej dawki kreatywności !

 

Spotkanie zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji

W dniu 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się spotkanie zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji w ramach realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dla Makroregionu II. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele ROPS z 6 województw zaangażowanych w pracę nad projektem.

W czasie spotkania omówiono kolejne kroki i zadania stojące przed realizatorami projektu w jego kolejnym etapie, tj. II kamieniu milowym. Ponadto omówiony został sposób testowania narzędzi zawartych w „Modelu Kooperacji”.

I KAMIEŃ MILOWY ZA NAMI!

Z dniem 31 marca 2019 roku zakończyliśmy pierwszy etap (tzw. kamień milowy) projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Celem tego etapu było opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych. Zadanie to zostało osiągnięte dzięki wielopłaszczyznowym działaniom skierowanym nie tylko do przedstawicieli tychże instytucji na terenie wybranych gmin miejsko-wiejskich, ale również całej Wielkopolski oraz dzięki aktywnej postawie uczestników poszczególnych działań, którzy dzielili się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą w obszarze pracy z rodziną.

W ramach I kamienia milowego odbyły się następujące działania na terenie woj. wielkopolskiego:

A. skierowane do gmin uczestniczących w projekcie:

 • 20 spotkań Powiatowych Grup Refleksyjnych tj. pracowników poszczególnych sektorów pracujących bezpośrednio z rodzinami (4 spotkania dla każdego powiatu);
 • 8 spotkań Powiatowych Grup Decydentów tj. decydentów z poziomu powiatu (po 2 spotkania dla każdego powiatu);

 • 2 spotkania Regionalnej Grupy Refleksyjnej tj. decydentów z poziomu województwa;

 • 8 seminariów dot. efektywnej pracy w zespole dla 50 przedstawicieli instytucji zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin (po 2 seminaria dla każdego powiatu);

 • 1 coaching grupowy dla 15 pracowników socjalnych;

 • coaching indywidualny dla 4 pracowników socjalnych.

 

B. skierowane do gmin nie uczestniczących w projekcie:

 • 1 spotkanie konsultacyjne dla 100 osób – pracowników wszystkich sektorów zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin;

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za cenny wkład wniesiony w prace nad projektem.

Tym samym przystępujemy do realizacji II kamienia milowego pn. PRZEPROWADZENIE TESTU MODELU KOOPERACJI, który trwać będzie 18 miesięcy tj. do 30 września 2020 roku.

 

ZMIANA TERMINU SPOTKANIA REGIONALNEJ GRUPY REFLEKSYJNEJ

Zawiadamiamy o nowym terminie spotkania Regionalnej Grupy Refleksyjnej, które odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w sali nr 624.

Wszelkich informacji dotyczących spotkania udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Osoby do kontaktu: Kamila Wejman, tel. 61 856 73 18, mail : kamila.wejman@rops.poznan.pl, Monika Bączyk-Widawska, tel. 61 856 73 18, mail: monika.baczyk-widawska@rops.pl 

SPOTKANIE REGIONALNEJ GRUPY REFLEKSYJNEJ

W dniu 6 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się pierwsze spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej, w którym uczestniczyli reprezentanci wojewódzkich podmiotów polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (m.in.: policji, sądownictwa, edukacji, kultury, sportu, rynku pracy, zdrowia). Zespół pracował bardzo efektywnie i dostarczył niezwykle cenny materiał  badawczy, niezbędny do opracowania i wdrożenia modelu.

Celem spotkań jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych i wprowadzenie nowego profilu usług opartego  o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin.

Kolejne zebranie już pod koniec marca !

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU KONSULTACYJNYM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Centrum Badań nad Rodziną – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do udziału w  spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”:

4 marca 2019 r.

w Sali Posiedzeń nr 2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34

w godzinach od 9.00 – 15.00

Wydarzenie skierowane jest do pracowników instytucji następujących sektorów:  pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji      i NGO, zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin z terenu województwa wielkopolskiego, z gmin nie uczestniczących w projekcie (tj. gmin: Śrem, Czerniejewo, Krobia, Swarzędz i Kostrzyn).

Podczas pierwszej części spotkania uczestnicy poznają założenia projektu oraz wstępne modele kooperacji międzyinstytucjonalnej, będące m.in. efektem pracy ekspertów Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatów Grup Decydentów oraz Regionalnej Grupy Refleksyjnej – funkcjonujących w ramach projektu.

W trakcie drugiej części odbędą się warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli zgłosić swoje uwagi oraz propozycje do wypracowywanego modelu.

W spotkaniu może wziąć udział do 100 osób. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 1 marca 2019 r. 

Aby zgłosić chęć udziału w spotkaniu konsultacyjnym należy przesłać mailem formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy konsultacje

Agenda spotkania konsultacyjnego

09:00 – 09:30 Przywitanie uczestników spotkania

09:30 – 09:40 Prezentacja na temat  projektu  „Kooperacja-efektywna i skuteczna”

09:40 – 10:10 Praktyk jako ekspert i badacz – doświadczenia Polskie i zagraniczne

10:10 – 10:25  Przerwa kawowa

10:25 – 12:25  Blok edukacyjno – szkoleniowy

 1. Uwarunkowania efektywnej współpracy instytucji w świetle badań
 2. Od kooperacji do integracji – czyli jak budować system wsparcia rodziny
 3. Familiocentryzm – rodzina jako kategoria centralna systemu wsparcia

12:30 – 13:00 Obiad

13:00 – 15:00 Blok konsultacyjny: konsultacje gminnego modelu wsparcia rodziny z dziećmi oparte o technikę koła przypadków (study circle). Uczestnicy otrzymają materiały prezentujące trzy różne modele wsparcia rodziny na poziomie gminy. Modele są skonstruowane na podstawie analizy materiałów wypracowanych przez Powiatowe Grupy Refleksyjne.

15:00 Zakończenie spotkania

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE_aktualizacja

W latach 2018/2019 przewidziane są następujące formy wsparcia i działań w powiatach/ gminach, które zgłosiły swój akces do projektu:

 1. Spotkania Powiatowych Grup Decydentów
 2. Spotkania Regionalnych Grup Refleksyjnych
 3. Seminaria dla pracowników instytucji różnych sektorów

Szczegóły w załączniku poniżej:

Harmonogram wsparcia 2018_2019_aktualizacja

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W COACHINGU GRUPOWYM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza pracowników socjalnych z gmin: Śrem, Swarzędz, Krobia, Czerniejewo oraz Kostrzyn do udziału w 16-godzinnym bezpłatnym coachingu grupowym, który odbędzie się w dniach 27-28 lutego br. w Poznaniu.

Coaching grupowy to metoda pracy podczas której uczestnicy pracują nad własnymi celami zawodowymi, wypracowują sposoby na poprawę skuteczności działań, dzielą się doświadczeniami z osobami zajmującymi podobne stanowiska.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Stawianie sobie celów i wypracowywanie skutecznych narzędzi do ich osiągania
 • Prowadzenie rozmów coachingowych ze klientami
 • Wykorzystywanie swojego potencjału dla dobra klientów
 • Budowanie efektywnej strategi lub taktyki dla poprawy wyników
 • Tworzenie  atmosfery współdziałania oraz wzajemnego wsparcia i pomocy

MIEJSCE SPOTKANIA: hotel Safir w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49

PROWADZĄCY: dr Jolanta Jaworska (J&J Psychoedukacja)

CZAS TRWANIA: 1 dzień: 10.00 – 18.00; 2 dzień: 8.00 – 16.00

Uczestnikom zapewniamy nocleg i wyżywienie.

W coachingu może wziąć udział maksymalnie 15 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie należy przedłożyć formularz zgłoszeniowy (wypełnia instytucja, w której zatrudniony jest pracownik socjalny) oraz formularz uczestnictwa w projekcie (wypełnia sam uczestnik).

Formularz uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Wszelkich informacji udzielamy pod nr. telefonu: 61 856 73 18.

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE – ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SEMINARIA

Zapraszamy pracowników instytucji zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin z terenu powiatów gnieźnieńskiego, gostyńskiego, śremskiego i poznańskiego do udziału w II części bezpłatnego seminarium poświęconego tematyce efektywnej współpracy w zespole.

Seminarium kierowane jest do 50 pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych  w pomoc i wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO.

TERMINY SPOTKAŃ:

Powiat gnieźnieński: 12 lutego br., miejsce: świetlica wiejska Wierzyce, os. Leśne 7

Powiat gostyński: 13 lutego br., miejsce: Wyspa Kasztelańska, sala Przemysła II, ul. Plac Kościuszki 3; Krobia

Powiat poznański: 18 lutego br., miejsce: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14;

Powiat śremski: 19 lutego br., miejsce: Biblioteka Publiczna w Śremie, ul. Grunwaldzka 10

CZAS TRWANIA: 9.00 – 17.00

PROWADZĄCA: Małgorzata Wiśniewska

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

Współpraca w zespole:

 • Zasady pracy z osobami o różnych temperamentach, (w tym metodologia stylów zachowań MaxieDISC);
 • Znaczenie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole;
 • Motywowanie zespołu;
 • Ujęcie ogólne (teorie motywacji);
 • Bodźce i ich stosowanie;
 • Umiejętne stosowanie nagród i kar;
 • Wpływ kultury organizacyjnej na zachowanie wewnątrz zespołu.

Ewaluacja funkcjonowania zespołu:

 • Ewaluacja ciągła i okresowa;
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny;
 • Superwizja pracy zespołu.

Aby wziąć udział w seminarium należy wypełnić i dostarczyć mailem formularz zgłoszeniowy na adres:

kamila.wejman@rops.poznan.pl – powiat poznański i śremski;

monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl – powiat gnieźnieński i gostyński

seminarium Formularz zgłoszeniowy powiat śremski

Formularz zgłoszeniowy powiat poznański

seminarium Formularz zgłoszeniowy

seminarium Formularz zgłoszeniowy gnieźnieński

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SĄDOWNICTWA W POWIECIE ŚREMSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe_sądownictwo

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Umowa zlecenie – wzór

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe_pomoc społeczna

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Umowa zlecenie – wzór

KOLEJNE SPOTKANIA POWIATOWYCH GRUP REFLEKSYJNYCH

W dniach 8-9.12.2018 r. odbyły się kolejne z cyklu spotkań Powiatowych Grup Refleksyjnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz gostyńskiego, natomiast w dniach 15-16.12.2018 r. –z terenu powiatu śremskiego oraz poznańskiego. Tym razem uczestnicy pracowali nad tematem zasad współpracy i komunikacji w zespole.

Jednocześnie informujemy, iż posiadamy dwa wolne miejsca do prac w grupie z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel : 61 8567 318

W POWIATACH GNIEŹNIEŃSKIM, GOSTYŃSKIM, ŚREMSKIM ORAZ POZNAŃSKIM ODBYŁ SIĘ PIERWSZY MODUŁ SEMINARIUM

W dniach 22.11, 23.11, 27.11 oraz 4.12. br. spotkaliśmy się z uczestnikami seminariów, prowadzonych na terenie gmin: Czerniejewo, Krobia, Śrem oraz Swarzędz. Prowadząca spotkanie Małgorzata Wiśniewska – trener biznesu oraz dyplomowany coach z wieloletnim doświadczeniem – ujęła zebranych wysokim poziomem profesjonalizmu oraz niezwykle praktycznym wymiarem seminarium. Interaktywny charakter tego spotkania nie pozwolił się nudzić uczestnikom!

Seminaria poświęcone były tematyce współpracy i komunikacji w grupie. Omawiane zagadnienia obejmowały m.in: sposoby prowadzenia dyskusji, koncepcję celu zgodnie z zasadą S.M.A.R.T., omówienie mechanizmów i pułapek stereotypowego myślenia. Pojawiła się również okazja do poznania swoich predyspozycji w zakresie ról pełnionych grupie za pomocą testu Belbina.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, a tych, którzy chcieliby dołączyć do drugiego modułu seminarium, serdecznie zapraszamy !

Przypominamy :

Seminaria skierowane są do pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin tj. pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO.

Czas trwania: godz. 9.00 – 17.00 (8 h). W trakcie seminarium zapewniamy serwis kawowy oraz zimny bufet.

Terminy kolejnych seminariów:

12.02.2019 – powiat gnieźnieński,

13.02.2019 – powiat gostyński,

18.02.2019 – powiat poznański,

19.02.2019 – powiat śremski.

Zgłoszenia i informacje:

Osoby chętne do wzięcia udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go na wskazane poniżej adresy mailowe. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_-_formularz_zgłoszeniowy

Zgłoszenia dla powiatu śremskiego i poznańskiego: kamila.wejman@rops.poznan.pl,

Zgłoszenia dla powiatu gnieźnieńskiego i gostyńskiego: monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl,

Kontakt telefoniczny: 61 8567 318

 

PIERWSZE SPOTKANIA PGD JUŻ ZA NAMI !

We wtorek 13.11 br.  oraz czwartek 15.11 br. w powiecie gostyńskim oraz gnieźnieńskim odbyły się pierwsze spotkania Powiatowych Grup Decydentów, tj. przedstawicieli lokalnych samorządów z poziomu powiatu i gminy oraz dyrektorów/kierowników podmiotów polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Dziękujemy uczestnikom za przybycie, aktywny udział w spotkaniu oraz  cenną wymianę doświadczeń. Zdobyliśmy wiele ciekawych informacji, które posłużą nam do budowania naszego projektowego modelu kooperacji. Jednocześnie informujemy, iż osoby chętne mogą nadal zgłaszać swój udział w kolejnych spotkaniach, które odbędą się już w połowie stycznia. Serdecznie zapraszamy !

Kontakt: Monika Bączyk-Widawska monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl , tel. 61 8 567 318

BEZPŁATNE SEMINARIA DLA PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW POLITYK SEKTOROWYCH W POWIATACH: POZNAŃSKIM, ŚREMSKIM, GNIEŹNIEŃSKIM I GOSTYŃSKIM.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, iż w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” rozpoczyna rekrutację osób chętnych do udziału w bezpłatnych seminariach skierowanych do pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin tj. pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO itd.

Terminy spotkań i miejsce – listopad 2018

Miejsca spotkań:

 1. POWIAT GNIEŹNIEŃSKI: termin : 22 listopada 2018 r., godz.9.00, miejsce: Świetlica Wiejska Sołectwa Wierzyce, os. Leśne 7 , 62-262 Wierzyce Zaproszenie gnieznieński
 2. POWIAT GOSTYŃSKI: termin: 23 listopada 2018 r., godz. 9.00, miejsce: Wyspa Kasztelańska, Sala Przemysła II, Plac Kościuszki 3; 63-840 Krobia Zaproszenie gostyński seminarium  
 3. POWIAT POZNAŃSKI: termin:  4 grudnia 2018 r., godz. 9.00 miejsce: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14
 4. POWIAT ŚREMSKI:  termin:  27 listopada 2018 r., godz.9.00 miejsce: Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie, ul. Grunwaldzka 10, Zaproszenie seminarium powiat śremski

Czas trwania: godz. 9.00 – 17.00 (8 h). W trakcie seminarium zapewniamy serwis kawowy oraz zimny bufet.

Zakres tematyczny:

 1. BUDOWANIE ZESPOŁU MIĘDZYINSTYTUCJONALNEGO/MIĘDZYSEKTOROWEGO.

1.1 Zasady budowania partnerstwa krótko- i długookresowego,

1.2 Wypracowanie procedury współpracy,

1.3 Potencjalne bariery i trudności współpracy,

1.4 Warunki efektywnej kooperacji (czynniki wpływające na efektywność zespołu),

1.5 Praktyczne aspekty współpracy międzysektorowej w zakresie pomocy i wsparcia rodzin,

1.6 Budowanie partnerstw i sojuszy międzyzespołowych.

 1. NEGOCJACJE MIĘDZYZESPOŁOWE.
 2. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM.

3.1 Formułowanie celów zespołowych,

3.2 Podział kompetencji w zespole

 • rozpoznawanie indywidualnych zasobów członków zespołu,
 • efektywne implementowanie zasobów do pracy zespołu,
 • Modele współpracy zespołowej.

3.3 Komunikacja w zespole

 • interakcje pomiędzy członkami zespołu,
 • zarządzanie konfliktem,
 • konstruktywne wyrażanie i przyjmowanie krytyki,
 • zasady pracy z osobami o różnych temperamentach,

3.4 Znaczenie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole.

3.5 Motywowanie zespołu – ujęcie ogólne (teorie motywacji),

 • Bodźce i ich stosowanie,
 • Umiejętne stosowanie nagród i kar,
 • Wpływ kultury organizacyjnej na zachowanie wewnątrz zespołu.
 1. EWALUACJA FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU.

4.1 Ewaluacja ciągła i okresowa,

4.2 Audyt wewnętrzny i zewnętrzny,

4.3 Superwizja pracy zespołu.

Zgłoszenia i informacje:

Osoby chętne do wzięcia udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na wskazane poniżej adresy mailowe. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_-_formularz_zgłoszeniowy

Zgłoszenia dla powiatu śremskiego i poznańskiego: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Zgłoszenia dla powiatu gnieźnieńskiego i gostyńskiego: monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl

Kontakt telefoniczny: 61 8567 318

———————————————————————————————————————-

REKRUTACJA DO PRAC POWIATOWYCH GRUP DECYDENTÓW

Trwa rekrutacja przedstawicieli lokalnych samorządów z poziomu powiatu i gminy (15 przedstawicieli z każdego powiatu), podmiotów polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (m.in.: policji, sądownictwa, edukacji, kultury, sportu, rynku pracy, zdrowia) do udziału w pracach Powiatowych Grup Decydentów (z terenu powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, gostyńskiego i śremskiego)

Zakres zadań członków PGD:

 1. Weryfikacja wypracowanych przez Powiatowe Grupy Refleksyjne modelu kooperacji.
 2. Wypracowanie  koncepcji  wdrażania  modelu  kooperacji na poziomie społeczności lokalnej.
 3. Udział w badaniach wewnętrznych prowadzonych podczas spotkań.
 4. Udział w pracach nad identyfikacją barier i optymalizacją systemu współpracy międzysektorowej.

Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_-_formularz_zgłoszeniowy

Terminy spotkań grup PGD:

12.11.2018, 14.01.2019, 21.05.2019 i 29.04.2020 – powiat gnieźnieński

Zaproszenie PGD powiat gnieźnieński termin 12.11.2018

13.11.2018, 15.01.2019, 28.05.2019 i 26.05.2020 – powiat gostyński

Zaproszenie PGD powiat gostyński termin 13.11.2018

11.12.2018, 28.01.2019, 13.06.2019 i 18.06.2020 – powiat poznański

28.11.2018, 29.01.2019, 24.06.2019 i 20.05.2020 – powiat śremski

———————————————————————————————————————

COACHING INDYWIDUALNY DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – OGŁOSZENIE O NABORZE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, iż Centrum Badań nad Rodziną Wydziału Nauk Pedagogicznych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – jako Partner naukowy projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, prowadzi rekrutację pracowników socjalnych z terenu województwa wielkopolskiego z gmin: Czerniejewo, Śrem, Krobia, Swarzędz oraz Kostrzyn do udziału w coachingu indywidualnym.

Regulamin rekrutacji:

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie

Formularz zgłoszeniowy:

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-formularz-zgłoszeniowy-1

Kontakt w sprawie zgłoszeń – Pani Joanna Kosińska tel. 56 665 60 30, e-mail: kooperacja@umk.pl

Szczegółowe informacje na stronie:

https://rodzina.umk.pl/2018/09/07/rekrutacja-pracownikow-socjalnych-do-udzialu-w-coachingu-indywidualnym/

—————————————————————————————————————————

SPOTKANIA POWIATOWYCH GRUP REFLEKSYJNYCH

W miniony weekend tj. 15-16 września br. odbyły się pierwsze spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych. W tych dniach spotkali się przedstawiciele podmiotów polityk sektorowych w obszarze pracy z rodziną z powiatu gnieźnieńskiego. Spotkanie prowadził przedstawiciel partnera naukowego projektu, tj Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Dziękujemy za obecność i aktywne uczestnictwo.

Terminy kolejnych spotkań:

powiat gnieźnieński i gostyński: 6-7.10.2018, 8-9.12.2018, 19-20.01.2019, 23-24.02.2019, 6-7.04.2019, 25-26.05.2019, 15-16.06.2019, 14-15.09.2019, 19-20.10.2019, 23-24.11.2019, 11-12.01.2020, 8-9.02.2020, 7-8.03.2020

powiat poznański i śremski: 20-21.10.2018, 15-16.12.2018, 12-13.01.2019, 9-10.02.2019, 11-12.05.2019, 8-9.06.2019, 7-8.09.2019, 12-13.10.2019, 16-17.11.2019, 7-8.12.2019, 18-19.01.2020, 15-16.02.2020, 14-15.03.2020

————————————————————————————————————-

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

W roku 2018 przewidziane są następujące formy wsparcia i działań w powiatach/ gminach, które zgłosiły swój akces do projektu:

 1. Spotkania Powiatowych Grup Decydentów
 2. Spotkania Regionalnych Grup Refleksyjnych
 3. Seminaria dla pracowników instytucji różnych sektorów

Szczegóły w załączniku poniżej.:

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie

——————————————————————————————————————

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU RYNKU PRACY W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIA W POWIECIE GOSTYŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SĄDOWNICTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM, GOSTYŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE POZNAŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SPORTU I REKREACJI W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W POWIECIE GOSTYŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU EDUKACJI I KULTURY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU RYNKU PRACY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SĄDOWNICTWA

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIA

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SPORTU I REKREACJI

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

—————————————————————————————————————————————

WYNIKI NABORU W PROJEKCIE „KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, iż w wyniku oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze powiatów i gmin miejsko-wiejskich  z województwa wielkopolskiego  zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr:  POWER.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, zostały wybrane:

Powiaty:

 1. Powiat gnieźnieński
 2. Powiat gostyński
 3. Powiat  śremski
 4. Powiat poznański

Gminy miejsko-wiejskie:

 1. Gmina Czerniejewo
 2. Gmina Krobia
 3. Gmina Kostrzyn
 4. Gmina Swarzędz
 5. Gmina Śrem

Mapa wszystkich powiatów, które uczestniczą w pracach nad projektem na obszarze makroregionu II (gminy miejsko-wiejskie w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim).

Mapa Polski

———————————————————————————————————————————————-

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
– NABÓR GMIN –

Nabór gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Kooperacja – efektywna i skuteczna, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr:  POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji:  „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

ZAPROSZENIE_NABÓR GMIN_KOOPERACJA
ZAPROSZENIE_NABÓR_GMIN_Kooperacja
ZAPROSZENIE_NABÓR_GMINA_FORMULARZ_Kooperacja
ZAPROSZENIE_NABÓR_GMINA_FORMULARZ_Kooperacja

Partnerem wiodącym projektu jest: Województwo Kujawsko-Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami są: – Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, – Województwo Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku, Województwo Warmińsko-Mazurskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, – Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, – Województwo Zachodniopomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Szczecinie, – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Teren realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Województwo Lubuskie, Województwo Pomorskie, Województwo Wielkopolskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Zachodniopomorskie.

Okres realizacji: od 1.04.2018 roku do 31.03.2021 roku.

Cel główny:

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja) dla gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin.

Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości.

Działania projektowe:

 • Opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych.
 • Spotkania grup na poziomie powiatów, w skład których wejdą przedstawiciele lokalnych podmiotów polityk sektorowych z poziomu powiatu i gminy
 • Spotkania grup refleksyjnych na poziomie wojewódzkim, w skład których wejdą przedstawiciele podmiotów polityk sektorowych z poziomu województwa/regionu
 • Spotkania grup przedstawicieli lokalnych samorządów (powiatu i gminy) w celu zapewnienia wdrażania modelu kooperacji w wymiarze integracji w gminie
 • Testy wdrażania modelu.
 • Działania edukacyjne.
 • Wsparcie kadry socjalnej.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Os priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji:  „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych      m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

Biuro partnera – realizatora projektu na terenie województwa wielkopolskiego:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
tel. 61/8567 334, fax. 61/85 15 635
www.rops.poznan.pl, www.facebook.com@ROPSwPoznaniu
e-mail: kamila.wejman@rops.poznan.pl; monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl

Biuro lidera partnerstwa:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
tel.  (+48) 56 6571476; fax. (+48) 56 6571461
www.rops.torun.pl
e-mail: j.derda@rops.torun.pl