Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

MAM DZIECKO – PACUJĘ

Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity

Termin realizacji: 1 listopada 2011 – 31 października 2014 (36 m-cy)

Głównym celem projektu było wdrożenie idei flexicurity w zakresie wsparcia rodzica z małym dzieckiem na rynku pracy w Wielkopolsce do 2014 roku, przy zapewnieniu partnerstwa międzysektorowego i innowacyjnej metodyki pracy aktywizacyjnej z bezpośrednią grupą odbiorców.

Liderem projektu była Fundacja Aktywności Lokalnej.

Partnerami projektu byli: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Centrum Work-Life-Balance, Kokkedal (Dania).

Projekt był ściśle związany ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 i odpowiadał na cele priorytetu: Wielkopolska Równych Szans i Możliwości – Wspieranie programów służących godzeniu obowiązków zawodowych i roli rodzicielskiej (opracowanie systemu zachęt dla pracodawców ułatwiających godzenie tychże ról). Proponowane rozwiązania spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno w społecznościach lokalnych, w których były testowane, jak i w społecznościach praktycznie z całego kraju.

Więcej informacji: strona fal.org.pl