Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zainaugurował – w ramach idei Wielkopolski Otwartej – inicjatywę Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej.

W roku 2020 wyróżniliśmy:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie – za kompleksowe działania na rzecz osób starszych,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie – za działania na rzecz wsparcia rodzin z dziećmi w wieku szkolnym.

Wyróżnionym GRATULUJEMY.

Dziękujemy również za udział Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dopiewie, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Perzowie oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starym Mieście.