Grafika dekoracyjna. Na środku napis: Życzymy wypoczynku wśród zieleni i bliskich. 1-3 maja, dni wolne od pracy.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Wielopolski Ośrodek Adopcyjny oraz wszystkie siedziby Centrum Integracji Cudzoziemców ogłaszają dzień wolny od pracy 2 oraz 3 maja.